OVK is ’n suksesvolle landbou-onderneming wat welvaartskepping en volhoubaarheid nastreef deur die verskaffing van mededingende insette aan landbouprodusente.

Jan Marais het in 2010 as ’n tegniese veldbeampte op die Vrystaatse dorp Smithfield by OVK aangesluit. “My verantwoordelikhede sluit hoofsaaklik adviseurswerk oor die aankoop van ramme in, asook oor die seleksieproses van aanteel- en vervangingsdiere.”

Sy pligte kring verder uit na die organisering van die totale skeerproses, terwyl hy gereeld veilings tesame met die aankoop en verkoop van lewendehawe hanteer. “Ek lewer voorligting oor die klassering van skape en ramaankope aan ons kliënte, asook oor aspekte soos kuddevoorligting ten opsigte van voeding en dieregesondheid.”

Jan voeg by dat wolskole en opknappingskursusse gereeld vir die personeel op plase aangebied word sodat hulle in skeertyd presies weet wat van hulle verwag word. “Ek help ook om die vervoer van die wol na Port Elizabeth, waar ons wolontvangste is, te koördineer.”

 Uitstaande resultate

Een van OVK se kliënte saam met wie Jan die pad al sedert 2016 stap, is Henry van Schalkwyk van Trompsburg. Jan beskryf hom soos volg: “Henry se hart is op die regte plek vir landbou en die voortbestaan daarvan. Hy is eerlik en opreg, terwyl sy familie, wat ook baie betrokke by die boerdery is, bo-aan sy lysie van prioriteite is.”

Jan skryf ’n groot deel van Henry se sukses as produsent daaraan toe dat hy sy werkers en ander produsente met respek behandel en dat dit goeie vrugte afwerp. “Sy personeel is baie betrokke en neem eienaarskap van die skape wat aan hulle toevertrou word. Die boerdery strek oor ’n groot afstand en elke voorman aanvaar verantwoordelikheid vir sy kudde.”

Knap handewerk

Henry, sy vrou, Drien, en hul twee klein kinders, Herman en Antoinette, woon op die plaas Alfalfa in die Trompsburg-distrik. Hulle boer met wolskape en daar is ook besproeiing op die plaas.

Een van hul mikpunte is om geharde, aangepaste en produktiewe ooie te teel, met goeie lengte en hoë gehalte medium wol. Met Jan se bystand word die ooilammers jaarliks geselekteer en word baie klem op vrugbaarheid gelê.

“Ons skeer die wol elke agt maande en het slegs een lamseisoen per jaar in die vroeë somer. Daar word natuurlike paring gedoen met die ramme wat ons koop en uit ’n gekose ooikudde selekteer,” vertel Henry.

“Die ooie wat nie lam of hul lammers grootmaak nie, word verkoop. Ons boer in moeilike toestande en daarom moet die ooie goeie moeders op die veld wees.

“Jan se insette het binne ’n kort tydjie al ’n groot verskil in my boerdery maak. Die gehalte van sy handewerk met die diere is duidelik sigbaar in die skaapkudde se ooglopende verbetering. Ek vertrou hom 100% met die klassering en seleksie van jong ooie, asook die seleksie van die ramme wat ons self teel. Jan het ’n goeie aanvoeling vir die tipe diere waarmee ek boer en dit maak alles net soveel makliker.”

Henry voeg by dat niks ooit te veel moeite vir Jan is nie. “Hy skroom nie om hand by te sit waar dit nodig is nie.”

Henry doen al sy aankope by OVK se handelstak en bemark sy wol en lewendehawe deur hulle. “OVK verstaan my behoeftes en probeer waar moontlik om daarin te voorsien. Die personeel is altyd behulpsaam.”

 Vir meer inligting, kontak Jan Marais by 079 511 5087 of janm@ovk.co.za, en Henry van Schalkwyk by 082 449 2484.