Die bul LR1522, bekend as Trademark, is vir die hoogste prys van R200 000 verkoop.

Uitstekende pryse is vir top genetika behaal by La Rhone Limousins se tweejaarlikse “Heart of the Herd”-veiling, wat op 1 September 2018 by La Rhone naby Tulbagh plaasgevind het. Die koperslys het bestaan uit talle bestaande en nuwe stoettelers, sowel as kommersiële telers uit alle dele van Suid-Afrika, Namibië en Botswana.

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys bul: R200 000 (Koper: Neil de Jager, Sarnia Limousins, Hendrina)
  • Gemiddelde prys bulle: R77 954
  • Hoogste prys koei: R110 000 (Koper: Rean van Niekerk, Eran Limousins, Bothaville)
  • Gemiddelde prys koeie: R62 000
  • Hoogste prys vers: R65 000 (Koper: Rean van Niekerk, Eran Limousins, Bothaville)
  • Gemiddelde prys verse: R46 800
  • Hoogste prys oop vers: R55 000 (Koper: MC Nieuwoudt, 4Children Limousins, Bronkhorstspruit)
  • Gemiddelde prys oop verse: R37 533

Aangebied deur: BKB

Afslaer: Johan van der Nest