Die Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie is vir die eerste keer in 2015 deur die landboutydskrifte, Veeplaas en Stockfarm, aangebied. Die kompetisie word gehou om die lewendehawe-afslaersberoep te bevorder. Deelnemers word in jong (19 -30) en junior (skoolgaande) kategorieë beoordeel volgens hul vertoning op die rostrum, veekennis en bedryfskennis.

Die rondtes vir junior en jong deelnemers was een van die hoogtepunte op die eerste dag van ALFA 2017.

Afslaers Nico Langeveldt en Ian Grobbelaar het die agt junior deelnemers en ses jong deelnemers volgens hul totale pakket as afslaers beoordeel.

In junior afdeling het Hertie Lerm sy titel verdedig en eerste plek behaal. Fiso Hadebe en Wandile Nzimande van Weston Landbouskool is onderskeidelik in die tweede en derde plekke geplaas. Volgens die beoordelaars is daar baie talent onder die deelnemers in dié kategorie. “Die talent is wel nog baie rou, maar ons het baie potensiaal gesien,” sê Grobbelaar. Wat interessant was, sê hy ook, is dat hy en Langeveldt onafhanklik presies dieselfde punte vir die eerste plek sowel as die tweede plek gegee het

Die wenners in die junior afdeling is, voor van links, Wandile Nzimande, derde, Fiso Hadebe, tweede en Hertie Lerm, eerste. By hulle, van links, is Albert Loubser van Veeplaas, Ian Grobbelaar en Nico Langeveldt, die beoordelaars, en Johan Cillié van EastVaal Toyota in Potchefstroom.

In die jong afdeling het die 2016 wenner, Steven Matthews, die kroon oorgegee aan sy broer, Gavin Matthews, wat by die Royal Skou in Pietermaritzburg gekwalifiseer het. Twee Vrystaters neem die ander twee posisies op met Mechiel Groenewald in die tweede plek en Jurie Burger in die derde plek. Ook hier het die beoordelaars onafhanklik saamgestem oor die uitslae. “Ons het vandag ‘n baie hoë standaard in hierdie kategorie gesien,” was Langeveldt se kommentaar. “Veral die stemtoon en ritme van die deelnemers was baie goed.”

Van links is Albert Loubser van Veeplaas en Ian Grobbelaar, beoordelaar, by die top drie afslaers in die jong afdeling: Jurie Burger, derde plek, Mechiel Groenewald, tweede plek en Gavin Matthews, die wenner.

Vroeër die dag was daar ook ‘n Toyota SA Nasionale Jong afslaerswerkwinkel by ALFA 2017. Hier is veral die waarde van professionaliteit en etiese waardes in die afslaersberoep beklemtoon. Die aspirant-afslaers is verder touwys gemaak oor die fynere kuns van lewendehawe-veilings. – Marike Brits, Veeplaas