Transformasie ’n prioriteit vir die wynbedryf

685
Phil Bowes van die Suid-Afrikaanse
Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid sê dat
die privaatsektor in 2016/17 altesaam R125 miljoen
aan sosio-ekonomiese beleggingsprojekte
gespandeer het.

Die Suid-Afrikaanse wynbedryf beskou transformasie en die ontwikkeling van mense as sleutelvereistes om ’n sterk, volhoubare toekoms te verseker en het riglyne in plek om die uitkomste hiervan te meet.

Bedryfsinstansies het die afgelope dekade strategieë, strukture en befondsing geïmplementeer om die ontwikkeling van ondernemings, doeltreffende leermetodes en sosiale beleggingsinisiatiewe te fasiliteer – met positiewe resultate.

“Die uitdagings wat voorlê, vereis ’n nuwe denkpatroon. Hulpbronne moet dus op ’n meer toepaslike manier benut word as wat dit in die verlede gedoen is,” sê Phil Bowes, lid van die Suid-Afrikaanse Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid, asook transformasie- en ontwikkelingsbestuurder by Vinpro.

Strategiese raamwerk

’n Wynbedryf-waardeketting rondetafel is in 2016 gestig om samewerking tussen die bedryf, regering en burgerlike gemeenskap as ’n uitvloeisel van die bedryf se strategiese raamwerk, die Wine Industry Strategic Exercise, te versterk.

“Dit blyk dat byna vyf werksgeleenthede geskep word uit elke R1 miljoen wat in die Suid-Afrikaanse wynbedryf belê word. Dit is die bedryf se gesamentlike verantwoordelikheid, tesame met die regering en burgerlike gemeenskap, om transformasie en talentontwikkeling op elke vlak aan te moedig,” sê Bowes.

Die bedryf het onlangs sy prosesse rondom die voldoening aan ’n statutêre vereiste dat 20% van die totale heffings aan transformasie toegedeel word hersien, in vennootskap met die Nasionale Landboubemarkingsraad. Die onlangse hersienings plaas befondsing en programme onder die bestuur van die Suid-Afrikaanse Wyn en Brandewyn Transformasie-eenheid. Heffings van R72 miljoen is die afgelope vier jaar in transformasieprogramme ondersoek, met eweredige fokus op ondernemings-, vaardigheids- en sosio-ekonomiese ontwikkeling.

Sosio-ekonomiese projekte

Die privaatsektor het in 2016/17 altesaam R125 miljoen op 172 sosio-ekonomiese beleggingsprojekte gespandeer. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het in 2017 nasionale regeringsbefondsing van R12 miljoen vir ondernemingsontwikkeling op plase in swart eienaars se besit toegestaan, te danke aan sterk samewerking met die bedryf.

Vinpro het in 2009 ’n transformasie-afdeling gestig wat ondersteuning aan ongeveer 50 wynhandelsmerke in swart besit en 50 swart-ekonomiese bemagtigingsinisiatiewe bied, terwyl hulle hierdie ondernemings en swart gegradueerdes bystaan om sakegeleenthede in die wynbedryf te ontgin.

Die Vereniging vir Verantwoordelike Alkoholverbruik en Opvoeding (Aware), voorheen bekend as ARA, is in 2017 herbekendgestel om bewustheid ten opsigte van alkoholverbruik te skep en om sosio-ekonomiese ontwikkeling in plattelandse gemeenskappe te ondersteun. Dit is ’n gesamentlike inisiatief tussen alkoholmaatskappye, wat R150 miljoen tot Aware se jaarlikse begroting bydra.

Maatskaplike dienste

Een van die Aware-inisiatiewe wat momentum gekry het, behels die indiensname van vier voltydse maatskaplike werkers in geteikende wynbedryfgemeenskappe. ’n Totaal van 1 809 plaasbewoners het berading ontvang in die jaar geëindig Junie 2017, wat die monitering van 1 356 kinders by kinderontwikkelings- en nasorgfasiliteite en opleiding van 47 bewaarskool- en nasorgwerkers insluit.

Wyndruifproduksievolumes wat aan oudits van etiese werksomstandighede op plase en wynkelders onderworpe was, het van 20% in 2015 na 66% in 2017 gegroei in terme van totale bedryfsproduksie, volgens die Etiese Handelsvereniging vir die Wyn- en Landboubedryf. Dit beteken dat altesaam 39 917 plaaswerkers en 1 400 wyndruifprodusente tans help om meer as 900 000 ton wyndruiwe onder toestande te produseer wat deursigtig en onderworpe aan onafhanklike etiese oudits is.

Suid-Afrika is hierby ook die grootste verskaffer van Fairtrade-geakkrediteerde wyne in die wêreld.

Ontwikkeling van talent

“Die ontwikkeling en behoud van talent in die wynbedryf bly steeds ’n prioriteit vir die Suid-Afrikaanse wyn- en brandewynbedryf. Ons werk aktief saam met ander belanghebbendes om dit te versnel deur verskeie inisiatiewe, soos die bedryf se aanlyn-leerdersbestuurstelsel,” sê Bowes.

Vinpro se eie jaarlikse wingerdopleidingsreeks het 738 werknemers op plaasvlak opgelei en Winetech-studiegroepe het meer as 400 kelderassistente met kennis toegerus in 2017. Beide inisiatiewe is deur die Vinpro Stigting geïmplementeer, wat vanjaar hul vyfde jaar as nie-winsgewende organisasie vier en gestig is met die doel om opleidingsaangeleenthede en sosio-ekonomiese ontwikkeling in die wynbedryf te hanteer. – Persverklaring