Die 428 trekkers wat in November verkoop is, is 27% minder as die 589 wat verlede November verkoop is. Vir die eerste elf maande van die jaar is nou slegs 4% meer trekkers verkoop as in die ooreenstemmende vorige tydperk. Nege stropers is in November verkoop, wat twee minder is as die elf wat verlede November verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope slegs 1% meer as vir die ooreenstemmende vorige tydperk.

Read it in English. 

Hoewel die Oesskattingskomitee raam dat waarskynlik meer van die twee belangrikste somergewasse, mielies en sojabone, geplant gaan word as in die vorige jaar, was daar in baie dele van die land, veral in die westelike dele, nie genoeg reën vir boere om te plant nie. Die meeste kommentators in die bedryf voel die huidige vlak van trekkerverkope is ‘n beter aanduiding van omstandighede in die bedryf.

Tot en met November 2018 was verkope redelik lewendig, aangehelp deur ‘n mededingende mark en voorraad teen goeie pryse. Baie boere het die geleentheid benut om vroeër aan te koop. Die werklikheid is dat finansiering moeilik is, insetkoste hoog is en dat daar ‘n mate van politieke onsekerheid is. Ten spyte daarvan dui ramings in die bedryf daarop dat verkope vir die 2018-kalenderjaar sowat 5% hoër sal wees as in 2017. – SAAMA