Die Normandy Dohne Merinostoet het op 6 Februarie hul twaalfde produksieveiling op die plaas Grassdale by Graaff-Reinet gehou. Altesaam 46 kopers het geregistreer en van so ver as die Wes-Kaap en die Vrystaat gekom. Die aanbod het bestaan uit 61 ramme en 251 ooie met uitstekende genetika. Die Normandy Dohne Merinostoet maak gebruik van die Falkirk Indeksstelsel om topgenetika te keur.

Read it in English. 

 

Veilingsuitslae

  • Hoogste prys ram: R21 000
  • Gemiddelde prys ramme: R10 358
  • Hoogste prys ooi: R2 275
  • Gemiddelde prys ooie: R2 183

Aangebied deur: Hobson & Co

Afslaer: Brandon Leer