Die hersiene oppervlakte- en tweede produksieskatting vir somergewasse vir die 2018-produksieseisoen is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

Read it in English.

Kommersiële mielies

Die grootte van die verwagte kommersiële mielieoes is op 12,420 miljoen ton gestel, wat 1,62% of 197 550 ton meer is as die vorige skatting van 12,223 miljoen ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies het met 16 150ha toegeneem na 2,319 miljoen hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 5,36t/ha is.

Die geskatte mielieoes is 26% kleiner as die 2017-oes, wat die grootste oes was wat Suid-Afrika nog ooit geproduseer het. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, naamlik die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, gaan na verwagting 81% van die 2018-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,268 miljoen hektaar en die oppervlak onder geelmielies is 1,051 miljoen hektaar.

Die produksieskatting van witmielies is 6,363 miljoen ton, wat 4,18% of 255 100 ton meer is as die 6,108 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,02t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,057 miljoen ton, wat 0,94% of 57 550 ton minder is as die 6,115 miljoen ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 5,76t/ha.

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengsopname van die Landbounavorsingsraad vir die Mpumalanga-provinsie in April 2018 gerapporteer word, en vir die Vrystaat en Noordwes in Mei 2018. Die huidige opbrengssyfers is hoofsaaklik vanaf produsente in die verskillende provinsies verkry.

Sonneblomsaad

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 749 205 ton, wat 2,42% of 17 700 ton meer is as die 731 505 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is opwaarts aangepas met 16 600ha na 601 500ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,25t/ha is.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir sojabone is 1,395 miljoen ton, wat 1,46% of 20 100 ton meer is as die 1,375 miljoen ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte wat met sojabone beplant is, is opwaarts aangepas met 11 900ha na 787 200ha en die verwagte opbrengs is 1,77t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 80 600 ton, wat 9,29% of 8 250 ton minder is as die 88 850 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting onveranderd gelaat op 56 300ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,43t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 84 750 ton, wat 8,38% of 6 550 ton meer is as die 78 200 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is opwaarts aangepas met 4 000ha na 28 800ha, en die verwagte opbrengs is 2,94t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 68 210 ton, wat 3,62% of 2 560 ton minder is as die 70 770 ton van die vorige skatting. Die oppervlakte beplant met droëbone is verminder met 3 240ha na 53 360ha, en die verwagte opbrengs is 1,28t/ha.

Neem asseblief kennis dat die derde produksieskatting vir somergewasse op 25 April 2018 vrygestel sal word. – Persverklaring

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here