Op 11 Julie 2018 het die Departement van Minerale Hulpbronne ’n kennisgewing in die Oos-Kaapse provinsiale koerant gepubliseer wat partye uitnooi om skriftelike voorleggings oor skaliegas-ontwikkeling in die Karoo aan die Petroleum Agentskap van Suid Afrika (PASA) te lewer.

Read it in English.

Dié partye verwys na diegene wie se regte wesenlik en nadelig geraak sal kan word deur die departement se verwagte besluit om ontginningsregte vir skaliegas aan Shell, Bundu en Falcon in die Karoo toe te ken.

“Hoewel die bedreiging van skaliegas-ontwikkeling in die Karoo klaarblyklik afgeneem het met Shell se aankondiging vroeër vanjaar dat hy sy bedrywighede met betrekking tot skaliegas-ontginning in Suid-Afrika gaan afskaal, bly die kwessie steeds lewendig, soos gesien kan word in die regering se mees onlangse kennisgewing,” sê Janse Rabie, Agri SA se hoof van natuurlike hulpbronne.

“Nie Shell, Bundu of Falcon het tot dusver hul aansoeke vir ontginningsregte vir skaliegas in die Karoo laat vaar en sodanige aansoeke bly steeds hangende. Sodra ontginningsregte toegestaan word, maak dit die deur tot die outomatiese verkryging van volskaalse produksieregte later oop.”

Agri SA hou steeds vol dat, in die afwesigheid van bevredigende antwoorde van petrochemiese maatskappye en die regering oor die beskikbaarheid van genoeg water vir skaliegas-ontginning en -produksie, sowel as genoeg inligting oor wat met besmette water as gevolg daarvan gedoen sal word, die organisasie nie skaliegasontginning in die Karoo of elders in Suid-Afrika kan steun nie.

Individue wat voorheen kommentaar of besware of skriftelike voorstellings op Shell, Bundu en Falcon se aansoeke vir ontginningsregte in die Karoo in terme van Artikel 10 van die Minerale en Petroleum Hulpbron Ontwikkelingswet, 2002 (Wet 28 van 2002, MPRDA) voorgelê het, word deur die kennisgewing aangeraai om dit nie weer te doen nie, aangesien hul vorige kommentaar in ag geneem sal word. – Persverklaring