Die borge wat die boeredag moontlik gemaak het saam met die sprekers.

’n Suksesvolle boeredag is vir die tweede agtereenvolgende jaar by Unicom Sekondêre Landbouskool naby Tweespruit gehou. Die dag is in samewerking met Braunvieh SA aangebied en verskeie borge het tot die geleentheid bygedra.

Dié boeredag is een van die suksesse wat voortgespruit het uit die vestiging van die Veeplaas Unicom Braunvieh-kudde by Unicom Sekondêre Landbouskool. Braunvieh SA is deur middel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek by die skool betrokke en het begin saamwerk om kennis aan leerlinge sowel as boere in die omgewing oor te dra. Dr Jaap Knot, prof Andries Jordaan en WA Lombard het as sprekers by die boeredag opgetree.

Dr Knot het in sy aanbieding gesels oor die verskille tussen verskillende bewerkingsmetodes. Hy het veral klem gelê op dekgewasse en hoe bewerkingsmetodes gebruik kan word om grond se gehalte te bevorder en grond te bewaar.

Prof Jordaan het op sy beurt die toekoms van landbou in Suid-Afrika bespreek en verskeie uitdagings in perspektief gestel. WA Lombard het interessante navorsing met die gehoor gedeel oor verbruikersvoorkeure in die Mangaung-omgewing, en het vertel hoe die navorsing gebruik kan word om produsente en vleisverkopers te adviseer.

Landboutoerusting is ook deur Ilgi ten toon gestel en prakties gedemonstreer. Besoekers by die boeredag is ook die geleentheid gebied om meer te leer oor die Braunvieh-ras danksy ’n demonstrasie wat deur Braunvieh SA gereël is. – AgriOrbit