Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum versoek dat alle rolspelers in die rooivleisbedryf dringend ’n aktiewe rol in die voorkoming van veediefstal begin speel. Die algemene publiek word ook versoek om behulpsaam te wees in dié verband.

Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum het onlangs sy vergadering gehou waar die uitdagings wat die strafregstelsel en alle rolspelers wat betrokke is by veediefstal in Suid-Afrika in die gesig staar, bespreek is.

Die volgende inligting is van belang:

Op nasionale vlak was in al die provinsies ’n styging in die hoeveelheid vee wat gesteel is. Die provinsies met die hoogste toename is die Oos-Kaap, gevolg deur KwaZulu-Natal en die Vrystaat. In Mpumalanga is ’n toename in die diefstal van bokke. Die SAPD se Eenheid vir Veediefstal en Bedreigde Wildspesies het 30 kantore regoor die land geïdentifiseer wat ernstige aandag verg omdat hulle as die sogenaamde brandpuntkantore (“hotspots“) beskou word.

Provinsie Polisiekantoor
Noordwes Ventersdorp/Mogwase
Mpumalanga Amersfoort/Dirkiesdorp
Gauteng Bronkhorstspruit/Fochville
Limpopo Lebowagomo/Matalala/Dennilton
Vrystaat Harrismith/Selosesha
KwaZulu-Natal Estcourt/Dannhauser/Bergville/Amangwe/Ntabamhlophe/ Utrecht
Oos-Kaap Sulenkama/Bityi/Mtahata/Maluti/Mount Frere/Qumbu
Wes-Kaap Caledon/Beaufort-Wes
Noord-Kaap Hanover/Groblershoop

Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum het besluit dat elke provinsie met die hulp van die plaaslike boerderygemeenskappe en veediefstaleenhede in die betrokke area ’n veediefstalinligtingsentrum (VIS) as ’n saak van dringendheid moet daarstel om die hoë voorkoms van veediefstal in die verskillende gebiede te hanteer.

Die vergadering het besluit alle provinsies moet op die volgende geskeduleerde vergadering in Mei 2019 terugrapporteer oor die suksesvolle vestiging van die veediefstalinligtingsentrums asook die aksies wat op plaaslike vlak onderneem is om veediefstal te bekamp.

Ander aspekte wat op die vergadering bespreek is wat ernstige aandag moet geniet is:

  • Daar is aanbeveel dat die minister van landbou, bosbou en visserye die ouderdom waarteen beeste/kalwers gemerk moet word, wysig. Geen ongemerkte dier moet toegelaat word om verkoop te word nie, ongeag die ouderdom daarvan. Dit sal daartoe lei dat geen speenkalwers deur enige mens of organisasie in die waardeketting gekoop of verkoop kan word sonder dat dit getatoeëer is nie, ongeag die ouderdom van die dier.
  • Die opleiding van staatsaanklaers wat veediefstalsake vervolg, moet die hoogste prioriteit geniet met inagneming van begroting- en personeelbeperkings binne die Nasionale Vervolgingsgesag.
  • Die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum sal ’n dringende vergadering met die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die SAPD se regsadviseurs oor die publikasie van die Beweging van Diere en -Produktewet, sowel as die Skutwet

Met die inligting tot sy beskikking en met die feestyd en plantseisoen wat voorlê, versoek die Nasionale Veediefstalvoorkomingsforum die volgende:

  • Dat alle vee-eienaars ’n unieke brandmerk in hul naam registreer en dit op al die vee in hul besit op die voorgeskrewe manier volgens die Wet op die Identifikasie van Diere 2002, (Wet 6 van 2002), aanbring.
  • Die voltooiing en indiening van die dokument van identifikasie en die veeverwyderingsertifikaat met alle transaksies.
  • Dat alle kopers van vee, afslaers, voerkrale en abattoirs die eienaarskap van vee bevestig en weier om vee te ontvang wat ongemerk is of waar die nodige dokument van identifikasie en die veeverwyderingsertifikaat nie voorsien word nie.
  • Dat alle dokumente van identifikasie vir 12 maande op rekord gehou word.
  • Dat boere hul vee gereeld tel en dié praktyk nie in die plantseisoen agterweë laat nie. As die vee eers ná die plantseisoen getel word, is dit eenvoudig te laat om iets aan die saak te doen indien vee vermis word.
  • Uit ’n kriminologiese vertrekpunt word produsente aangeraai om die roetines op hul plase gereeld te verander. Oortreders kry toegang tot die roetines op plase en produsente wat dit nie gereeld aanpas nie, loop ’n groter gevaar om die slagoffers van veediefstal te wees as diegene wat nie ’n streng roetine volg nie. Aspekte wat verander kan word, sluit in dat diere nie elke dag op dieselfde tyd getel word nie en dat veeposte nie elke dag op dieselfde tyd besoek word nie. – RPO Nuusbrief