Die borge wat die boeredag moontlik gemaak het saam met die sprekers.

’n Suksesvolle boeredag is vir die tweede agtereenvolgende jaar by Unicom Sekondêre Landbouskool naby Tweespruit gehou. Die dag is in samewerking met Braunvieh SA aangebied en verskeie borge het tot die geleentheid bygedra.

Dié boeredag is een van die suksesse wat voortgespruit het uit die vestiging van die Veeplaas Unicom Braunvieh-stoet by Unicom Sekondêre Landbouskool. Braunvieh SA is deur middel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek by die skool betrokke en het begin saamwerk om kennis aan leerlinge sowel as boere in die omgewing oor te dra.

Interessante sprekers

Prof Andries Jordaan en WA Lombard, albei van die Universiteit van die Vrystaat, en dr Jaap Knot het as sprekers by die boeredag opgetree.

Dr Knot het in sy aanbieding gesels oor verskillende bewerkingsmetodes. Hy het veral klem gelê op dekgewasse en hoe dit gebruik kan word om grond se gehalte te bevorder en grond te bewaar.

Prof Jordaan het op sy beurt die toekoms van landbou in Suid-Afrika bespreek en gefokus op verskeie uitdagings wat produsente tans in die gesig staar. WA Lombard het interessante navorsing met die gehoor gedeel oor verbruikersvoorkeure in die Mangaung-omgewing, en het vertel hoe die navorsing gebruik kan word om produsente en vleisverkopers te adviseer.

Landboutoerusting is deur Ilgi ten toon gestel en prakties gedemonstreer. Besoekers by die boeredag is ook die geleentheid gebied om meer te leer oor die Braunvieh-ras danksy ’n demonstrasie wat deur Braunvieh SA gereël is.

Prestasies by Bloemskou

Braunvieh SA het hul nasionale kampioenskap op vanjaar se Bloemskou gehou en Unicom Sekondêre Landbouskool was in volle sterkte daar met die Veeplaas Unicom Braunvieh-stoet. Dit was die eerste skou waaraan die skool deelgeneem het met die diere wat hulle deur die Veeplaas Skole-kuddeprojek gekry het.

Die skool se stoet het verskeie tweede plekke in verskillende kategorieë behaal. Hulle het ook die PDW de Villiers en Seun-wisseltrofee verwerf, wat aan ’n nuwe vertoner met die beste vyf diere op ’n nasionale kampioenskap toegeken word.