By die een werkswinkel was, van links, agter: Manie Wessels, Ben Liebenberg, Stroebel Hofmeyr, Mike Nicolau, Michiel Burger, Braam Olivier en Gustus Roux; voor: Hennie Swart, Kylon Liversage en Izak Hofmeyr.

Die berede veewagter en sy veeperd het vanjaar by ALFA in die Afridome in Parys die eerste keer aandag geniet. Buiten ’n paar perderasse wat as werksperde bekend is, wat by ALFA besigtig kon word, is twee werkswinkels gehou waar planne gemaak is om veewagters hul regmatige plek in die veebedryf te laat inneem.

Die veewagter is per slot van rekening die kontakpunt tussen die boer en sy vee en ook sy veld. Hoe kundiger die veewagter is, hoe beter is die terugvoer wat hy gee en hoe groter die rol kan hy speel.

Tydens die werkswinkel het verteenwoordigers van drie rasgenootskappe, Michiel Burger van SA Boerperd, Braam Olivier van die Nooitgedachers en Gustus Roux van die Quarter Horse-genootskap; twee saalmakers, Ben Liebenberg van Fanco C Saddlery by Mooirivier en Kylon Liversage van Trailrider Saddles by Belfast; ’n hoefsmid en bekende perde-afrigter, Hennie Swart van Pretoria; en twee beesboere, Manie Wessels van Frankfort en Mike Nicolau van Vrede saam met dr Stroebel Hofmeyr van Pretoria, wat as konsultant optree, struktuur gegee aan ’n opleidingsmodel van veewagters waarin die veeperd ’n prominente ruimte geniet. Belinda Louw, direkteur van Peritum Agri Institute in Bloemfontein was ook teenwoordig.

Opleiding vir veewagters

Die model behels ’n eerste vlak van basiese opleiding wat alle veewagters, berede of te voet, behoort te ondergaan. Dit behels basiese vaardighede soos draadspan en -regmaak, suipkrippe in stand hou en regmaak, windpomp-instandhouding en die identifisering van vee wat aan die siek word is.

Verder sal hierdie opleiding vaardighede insluit soos die korrekte hantering van spuitstof en inspuitings, korrekte inspuit van diere, asook die korrekte hantering van dipmiddels en entstof. Groot klem sal op waarneming geplaas word – waarneming van diere en infrastruktuur – om die boer beter in staat te stel om besluite op grond van akkurate terugvoer te kan maak.

Op hierdie eerste vlak van opleiding sal berede veewagters ook basiese opleiding ondergaan in die bestuur van veeperde, instandhouding van saals en tooms en korrekte basiese ruiterkuns.

’n Tweede vlak van opleiding word hierna beoog, waarin veewagers gespesialiseerde opleiding in hul spesifieke veld ontvang, soos byvoorbeeld die versorging van ooie in lamhokkies, diere in voerkrale, voer van bulle vir veilings en basiese veldbestuursbeginsels.

Veeperd

’n Struktuur waarvolgens beter afgerigte veeperde aan die mark beskikbaar gestel kan word, is ook bespreek. Die kern hiervan is dat veeperdafrigting gestandaardiseer behoort te word en dat ’n sertifiseringstelsel op die been gebring sal word om te sertifiseer dat ’n gegewe perd aan spesifieke standaarde voldoen.

Om die status van die veewagter en sy perd op die plaas te verhoog, en die beroep van veewagter meer aanloklik te maak, word ’n kompetisie in die vooruitsig gestel waar veewagters en hul perde teen mekaar kan meeding. Die nasionale kampioenskap van hierdie kompetisie sal dan jaarliks op ALFA plaasvind. – Izak Hofmeyr, Veeplaas

Hinterland Nasionale Interraswenners skitter @ ALFA 2018

Toyota SA jong afslaerskampioene aangewys @ ALFA 2018

SA Stamboek neem ALFA op horings

SA Stamboek bekom die gebruik van ’n nuwe skandeermasjien by Alfa 2018

Two in a row for Angus meat

Suid-Afrika kroon sy vyfde kuilvoerkoning