Veldbrande: Tref voorsorg vóór die vet in die vuur is

Veldbrande hou ’n bedreiging vir mens en dier in, en rig jaarliks miljoene rand se skade in Suid-Afrika aan. Goeie opleiding van brandbestrydingspanne, doeltreffende toerusting, brandbane en voorbrande is noodsaaklik … Continue reading Veldbrande: Tref voorsorg vóór die vet in die vuur is