Die Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging (SASKV) se jaarlikse kongres by die Botaniese Sportgronde op Graaff-Reinet, is vanjaar deur ongewone warm weer en ‘n gesellige dinee voorafgegaan. Die kongres het op Woensdag, 5 Junie, plaasgevind en het om interne sake in die bedryf gewentel.

Kobus de Klerk, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging, se voorsittersverslag het grootliks gefokus op die noodsaaklikheid van Suid-Afrikaanse produksieriglyne wat aan voorgeskrewe standaarde in die sybokhaarbedryf moet voldoen om die bedryf internasionaal te bevorder. “Die standaarde word geïmplementeer deur Textile Exchange,” het hy verduidelik.

Rothner Bekker, voorsitter van Sybokhaar Suid-Afrika, het by Kobus aangesluit deur klem te lê op die winde van verandering wat in die sybokhaarbedryf waai. Hy glo dit kan op ‘n positiewe wyse hanteer word, soos die sybokhaarbedryf se aangepaste strategie na verlede jaar se PETA-debakel. “Die bedryf is op ‘n nuwe pad wat verantwoordelike sybokhaarproduksie nastreef,” het hy bygevoeg.

Fokus op bemarking

Daar was die afgelope jaar verskeie nuwe aanstellings, onder andere Lindsay Humphreys wat as algemene bestuurder by Sybokhaar Suid-Afrika aangestel is. Sy het gesels oor die toekoms van die land se sybokhaarbedryf met die daarstelling van Verantwoordelike Sybokhaarstandaarde (Responsible Mohair Standards of RMS).

Van links is Eileen Herold, Davy Herold, voorsitter van die Sybokhaartrust, en Lindsay Humphreys, algemene bestuurder van Sybokhaar SA.

Volgens Lindsay is feitlik al die sybokhaarplase in die land reeds geoudit. Sy is van mening dat volhoubaarheid ‘n realiteit in die landbousektor en sybokhaarbedryf is, en dat dit in die toekoms ‘n al hoe groter rol sal speel.

Ander sake op die agenda

Een van die gesprekspunte tydens die kongres was die daarstelling van ‘n statutêre heffing om bedryfsfondse aan te vul. Die mikpunt is om 20% van die statutêre heffing vir ‘n bemagtigingstrust wat reeds in plek is, aan te wend. Die res van die geld sal vir bemarking, opleiding en aspekte soos predasiebestuur gebruik word.

Soos gewoonlik is verskeie lede tydens die kongres genomineer om op die bestuur te dien, en Neil Rossouw, Lloyd Short, Simphiwe Fani en Sias Reynolds is by die geleentheid verkies.

Beskrywingspunte

Plaas Media se Alexander Forbes-trofee word elke jaar aan die einde van die kongres aan ‘n lede-tak met die beste beskrywingspunt toegeken. Die takke wat deelgeneem het, was Glenconnor, Rietbron, Murraysburg, Willowmore, Prins Albert en Aberdeen.

Plaas Media se Alexander Forbes-trofee is vanjaar aan Murraysburg toegeken. Op die foto is Carin Venter, Plaas Media se streeksbestuurder in die Oos-Kaap, Theronnie van der Merwe van Murraysburg en Riaan Marais van Sybokhaar Suid-Afrika.

Vanjaar se wenner van die trofee was Murraysburg. Tydens die oorhandiging het Theronnie van der Merwe makelaars versoek om meer verantwoordelikheid te aanvaar rondom skeerspanne se verblyf en welsyn. Dit het ‘n interessante gesprek ontlok, waaronder die bemagtiging van plaaslike skeerders. – Carin Venter, Plaas Media

Vir meer inligting, kontak Sanmarie Vermaak by die SASKV-kantoor op Jansenville by 049 836 0140 of epos sanmarie@angoras.co.za. Vir meer inligting oor Sybokhaar SA, skakel Riaan Marais by 041 581 1681 of epos riaan@mohair.co.za.