Die gebruik van drupbesproeiing in mielieproduksie is ’n relatief nuwe gebruik in Suid-Afrika. Die voordele daarvan is egter reeds bewys in lande waar dit gereeld gebruik word, soos Amerika en Turkye. “In gevalle waar dit reeds in Suid-Afrika toegepas word, is ook baie positiewe resultate behaal,” sê Willem Botha, bemarkingsbestuurder van Netafim.

Willem sê ondergrondse en bogrondse drupbesproeiingstelsels word reeds met groot sukses vir die produksie van verskeie gewasse gebruik. “Die positiewe impak op die omgewing en jou sak geld beslis ook vir mielieproduksie.”

Voordele van die gebruik van drupbesproeiing in mielieproduksie sluit in hoër opbrengste, laer water- en energiegebruik, asook dat ’n mens jou besproeiing deur middel van ’n baie maklike en betroubare stelsel kan doen.

Hoër opbrengste

Hoër opbrengste is veral moontlik as drupbesproeiing in kombinasie met mieliekultivars wat hoër plantpopulasies kan handhaaf, gebruik word. Die beheer oor die toediening van water en voedingstowwe lei tot meer koppe per plant indien die kultivar dit kan handhaaf, wat alles uiteindelik tot hoër opbrengste lei.

 Willem sê dit is belangrik om te verstaan dat ’n drupbesproeiingstelsel nie bloot net ’n besproeiingstelsel is nie, maar ’n bestuurstelsel wat die produsent in staat stel om ’n presiese hoeveelheid water en voedingstowwe direk aan die wortelsone van die plant te lewer.

Buiten hoër opbrengste en laer gebruik van water en ander hulpbronne, is nog voordele dat plantgesondheid beter bestuur kan word, die toediening van bemesting beter beheer kan word en dat veranderlikes in grond en klimaat goed bestuur kan word.

Water- en voedingsbehoeftes

“Wanneer drupbesproeiing as ’n bestuurstelsel in mielieproduksie gebruik word, stel dit produsente in staat om baie meer presies te werk te gaan en aansienlik meer beheer oor die wortelsone van die mielieplant te hê tydens sy belangrikste groeifases. Met die stelsel word grondwater optimaal en eenvormig gehou, belugting is uitstekend en water- en voedingsbehoeftes word presies bestuur.

“Ervare produsente is dit eens dat drupbesproeiing ’n baie belangrike bydrae tot die behaal van maksimale opbrengste in mielieproduksie kan lewer. Optimale gebruik van hulpbronne beteken meer hektare kan onder besproeiing geplaas en die grond tot ’n mens se beskikking kan optimaal benut word.

“Die feit dat drupbesproeiing, anders as ander besproeiingsmetodes, ook optimaal kan besproei in lande wat ongelyk is of onreëlmatig gevorm is, verhoog benutting. So kan produsente die hoogste moontlike produksie in elke hoekie en gaatjie van hul lande kry,” verduidelik Willem.

 Doen dit reg

“Wanneer ’n mens dit oorweeg om drupbesproeiing in jou mielielande te installeer, is dit baie belangrik dat dit van die begin af reg gedoen word en dat uit die ervaring van ander gebruikers geleer word. Dit is baie belangrik om van die begin af reg te begin met ’n goed ontwerpte stelsel en die totale proses en toepassing vooraf in fyn besonderhede te beplan.”

Wanneer die stelsel ontwerp word, is dit belangrik dat die grondtipe, klimaat, topografie van die land en aard van die waterbron, asook die plant- en oesmetodes wat gebruik gaan word, in ag geneem word.

“Grondpotensiaal is belangrik vir produksie. Wees ook altyd bewus en ingelig van die watergehalte. Enige projek moet met ’n watermonster begin om potensiële probleme vooraf te identifiseer. Deur al die nodige huiswerk vooraf te doen, sal hoë uitlegkoste verhoed word waar grond en hulpbronne nie die potensiaal het om dié koste te regverdig nie,” waarsku Willem.

Gebruik goeie produkte

Dit is belangrik om goeie produkte te gebruik, asook om die regte produkte vir ’n mens se omstandighede te kies. ’n Wye verskeidenheid produkte is beskikbaar vir drupbesproeiing op mielies, hetsy dit bogrondse of ondergrondse drupbesproeiing is.

Willem beklemtoon dat, as die stelsel goed ontwerp en korrek geïnstalleer word, dit ’n baie maklike stelsel is om te bestuur. – Marike Brits, AgriOrbit

Vir meer inligting, skakel 021 987 0477 of besoek die webtuiste www.netafim.co.za of stuur ’n epos aan Willem.Botha@netafim.com.

Lae-lewering drup vir doeltreffende besproeiing

Luister: Nuwe besproeïngspraktyke en -tendense

https://agriorbit.com/ondergrondse-drup-op-lusern/

Netafim – changing the way water is used in irrigation

Low-delivery drip for efficient irrigation

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here