Suid-Afrikaanse wyndruifprodusente kan die leeftyd van hul wingerde verleng deur water optimaal te gebruik, deurdagte wortelbestuur toe te pas en virusse die trekpas te gee, het kenners tydens ʼn reeks Vinpro Winetech-inligtingsdae in Mei gesê.

Read it in English. 

Die reeks tegniese dae is van 22 tot 29 Mei in Robertson, Vredendal, Stellenbosch, Worcester en Paarl aangebied, in samewerking met die Instituut vir Wingerd- en Wynwetenskappe (IWWW), en ʼn Monash SA en Villa-vennootskap.

Waterwys in Israel

In ʼn gebied waar bruikbare water vir landboudoeleindes skaars is, is dit belangrik om verbruik noukeurig dop te hou en te bestuur. Israel is ʼn goeie leerskool van hoe presisiestelsels gebruik word om besproeiing en bemesting effektief toe te dien, vertel Pierre Snyman, Vinpro-wingerdkonsultant. Pierre was deel van ʼn Netafim-toergroep wat die Agritech Israel-kongres in Mei bygewoon het.

“Weens die brakgronde in Israel, moet ongeveer 40% oorbesproei word om die soute af te druk. Dadelbome ontvang tot 800 liter water per boom per dag om dié funksie te verrig,” vertel Pierre.

Buiten brakgronde is Israel ook arm aan vars water en word dit grootliks van ontsoutingsaanlegte langs die Mediterreense kus herwin. Die water wat vir besproeiing gebruik word, is hoofsaaklik herwonne water wat in groot suiweringsaanlegte buite die stede vir landbougebruik voorberei word.

“Tot 70% van alle water wat vir besproeiing in Israel gebruik word, is ná menslike gebruik herwin, en word drie tot vier keer herwin voordat dit in die see gestort word,” sê Willem Botha, bemarkingsbestuurder van Netafim. Besproeiing vind feitlik eksklusief deur druppers plaas, soms selfs ondergronds, om verdamping te beperk. Daar word ook sterk klem op presisiestelsels geplaas om besproeiing hoogs doeltreffend toe te pas.

Wortels buffer teen hitte

Gebufferde wortelstelsels sal waarskynlik die belangrikste teenvoeter vir klimaatsverandering vorentoe wees. Ervare wingerdkundige en grondkundige spesialiste, prof Eben Archer en Dawid Saayman, het hul publikasie, Wingerdwortels, tydens die inligtingsdae bekendgestel.

Volgens dié twee kenners moet groter klem op wortelboerdery geplaas word, teenoor die tradisionele fokus op wingerdpraktyke bo die grond, oftewel sonligboerdery. ʼn Sterk en gesonde wortelstelsel maak die wingerd meer bestand teen aardverwarming, maar verleng ook die wingerd se leeftyd en buffer dit teen ondergrondse siektes en plae.

Die Wingerdwortels-publikasie bevat indieptestudies van plaaslike én oorsese navorsing, insluitend die groei, morfologie en anatomie van wingerdwortels, die fisiologie en funksie daarvan, die metodes van wortelondersoeke, die faktore wat wortelgroei en -verspreiding beïnvloed en die onderhoud van wortels.

Roei virusse uit

Rolblaarbesmetting, en veral die herbesmetting van jong wingerde, het ʼn groot uitwerking op die leeftyd van wingerde en kan selfs wyngehalte beïnvloed.

Volgens Lucinda Heyns, tegnologie-oordragkoördineerder by die IWWW, dui proewe daarop dat wyne wat gemaak is van druiwe van stokke wat met rolblaar besmet is, tipies minder volheid getoon het, dikwels as ongebalanseerd en van laer gehalte beskryf is.

“Dit is belangrik om met die uithaal van ou wingerde te verseker dat soveel as moontlik van die ou plantmateriaal, veral die wortels, verwyder word,” sê prof Gerhard Pietersen van die Universiteit van Stellenbosch se Departement genetika.

Nadat die produsent nuwe wingerdstokkies geplant het wat vry van die rolblaarvirus gesertifiseer is, is die volgende stap om die jong stokkies met ʼn sistemiese insekdoder te beskerm teen insekte wat die virus oordra. Enige stokkies wat positief toets vir, of simptome van rolblaarvirus toon, moet dadelik verwyder word. Die voorkoms rondom hierdie stokkies kan jaarliks verdubbel as dit nie beheer word nie en verkort die leeftyd van wingerde. Blokke moet ook jaarliks geïnspekteer word om die voorkoms van rolblaar laag te hou.

Wit- en dopluise dra die virus oor en daarom moet wingerdwerkers daarop let om nie die draers met hul klere of implemente van siek blokke na jonger wingerdblokke te versprei nie. Hierdie vorm deel van ʼn rolblaarbeheerprotokol wat Winetech, navorsers en die IWWW ontwikkel het.

Navorsers van die Universiteite van Pretoria en Stellenbosch werk ook saam aan ʼn internasionale projek, Tropicsafe, wat ten doel het om skadelike virusse te ondersoek wat deur insekte oorgedra word. Dit word deur die Europese Unie (EU) befonds en sluit siektes soos kokospalmvergeling, astervergeling, Huanglongbing en sitrusvergroening in tropiese gebiede van Afrika, die Amerikas en subtropiese gebiede van Europa in.

Van die navorsing behels die identifisering van besmette areas en gasheerplante, asook die versameling van moontlike insekdraers soos blaarspringers. Vinpro is gekontrakteer om die wingerdverwante tegnologie-oordrag te bestuur. Prof Pietersen moedig produsente aan om by die projek betrokke te raak deur hul wingerde vir navorsingsdoeleindes beskikbaar te stel.

Die Vinpro Winetech-streekinligtingsdae word jaarliks in Mei en September aangebied om te verseker dat wyndruifprodusente op hoogte van die nuutste navorsing, tegnologie en praktyke is. –Vinpro