Die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2019 is vrygestel. Die syfers vir die oppervlakte wat beplant is, is hoofsaaklik verkry vanaf die Produsente Onafhanklike Oesskattingstelsel (PICES), soos deur die Nasionale Oesskattingskonsortium gerapporteer vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes.

Read it in English. 

Neem kennis dat inligting van die objektiewe opbrengsopname van die konsortium vir Mpumalanga in April 2019 gerapporteer word, en vir die Vrystaat en Noordwes in Mei 2019. Die huidige opbrengssyfers is hoofsaaklik vanaf produsente in die verskillende provinsies verkry.

Die hersiene skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2 301 800ha, wat 0,74% of 17 050ha minder is as die 2 318 850ha wat verlede seisoen aangeplant is, maar 1,45% of 32 900ha meer as die voorlopige oppervlakteskatting van 2 268 900ha soos in Januarie 2019 vrygestel.

Die verwagte kommersiële mielieoes is 10 510 020 ton, wat 15,99% of 1 999 980 ton minder is as die 12 510 000 ton van die vorige seisoen (2018). Die opbrengs van mielies is 4,57t/ha.

Die oppervlakte onder witmielies is 1 298 200ha, wat ’n toename van 2,37% of 30 100ha verteenwoordig vergeleke met die 1 268 100ha van die vorige seisoen. Die produksieskatting van witmielies is 5 152 900 ton, wat 21,21% of 1 387 100 ton minder is as die 6 540 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van witmielies is 3,97t/ha.

In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1 003 600ha, wat 4,49% of 47 150ha minder is as die 1 050 750ha wat die vorige seisoen geplant is. Die produksieskatting van geelmielies is 5 357 120 ton, wat 10,27% of 612 880 ton minder is as die 5 970 000 ton van die vorige seisoen. Die opbrengs van geelmielies is 5,34t/ha.

Ander somergewasse

Sonneblomsaad: Die hersiene oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 515 350ha, wat 14,32% of 86 150ha minder is as die 601 500ha wat die vorige seisoen geplant is. Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 563 590 ton, wat 34,62% of 298 410 ton minder is as die 862 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,09t/ha.

Ander gewasse: Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 730 500ha, wat ’n afname van 7,20% of 56 700ha verteenwoordig vergeleke met die 787 200ha wat die vorige seisoen geplant is. Die produksieskatting is 1 276 035 ton, wat 17,14% of 263 965 ton minder is as die 1 540 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,75t/ha.

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 20 050ha, wat 64,39% of 36 250ha minder is as die 56 300ha wat die vorige seisoen geplant is. Die verwagte grondbone-oes is 20 100 ton – 64,74% of 36 900 ton minder as die 57 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,00t/ha.

Die oppervlakteskatting vir sorghum het met 75,35% of 21 700ha toegeneem, van 28 800ha tot 50 500ha teenoor die vorige seisoen. Die produksieskatting van sorghum is 168 400 ton – 46,43% of 53 400 ton meer as die 115 000 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 3,33t/ha.

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 59 300ha, wat 11,13% of 5 940ha meer is as die 53 360 hektaar wat die vorige seisoen geplant is. Die produksieskatting is 70 950 ton, wat 2,29% of 1 590 ton meer is as die 69 360 ton van die vorige seisoen. Die verwagte opbrengs is 1,20t/ha.

Neem asseblief kennis dat die tweede produksieskatting vir somergewasse vir 2019 op 26 Maart 2019 vrygestel sal word. – CEC-verslag