Volgens die oppervlakte- en vyfde oesskatting vir wintergewasse is die verwagte kommersiële produksie vir koring 1,831 miljoen ton. Dit is 1,71% of 31 800 ton minder is as die vorige skatting van 1,862 miljoen ton. Die verwagte opbrengs is 3,64 t/ha.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 906 300 ton (50%), in die Vrystaat 340 000 ton (19%) en in die Noord-Kaap 294 500 ton (16%).

Die oppervlakteskatting vir koring is 503 350 hektaar. Die beraamde oppervlakte beplant in die Wes-Kaap is 318 000 hektaar of 63% van die totale oppervlakte, die Vrystaat is 100 000 hektaar of 20% en 38 000 hektaar of 8% is in die Noord-Kaap.

Die produksieskatting vir moutgars is 401 840 ton, wat dieselfde is as die vorige maand se skatting. Die oppervlakte beplant word beraam op 119 000 hektaar, terwyl die verwagte opbrengs 3,38 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is met 10,0% of 11 550 ton verminder na 103 950 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 77 000 hektaar en die verwagte opbrengs is 1,35 t/ha.

Neem asseblief kennis dat die sesde produksieskatting vir wintergewasse vir 2018 op 29 Januarie 2019 vrygestel sal word. – CEC verslag