Die oppervlakte- en vierde produksieskatting vir wintergewasse vir 2018 is pas deur die Nasionale Oesskattingskomitee vrygestel.

 Kommersiële koring

Die verwagte kommersiële produksie vir koring is 1,862 miljoen ton, wat dieselfde is as die vorige skatting, met ’n verwagte opbrengs van 3,70t/ha.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 906 300 ton (49%), 365 000 ton (20%) in die Vrystaat, en 294 500 ton (16%) in die Noord-Kaap.

Die oppervlakteskatting vir koring is 503 350ha. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 318 000ha (63%), 100 000ha (20%) in die Vrystaat, en 38 000ha (8%) in die Noord-Kaap.

Ander gewasse

Die produksieskatting vir moutgars is 401 840 ton, wat 1,39% of 5 500 ton meer is as die vorige skatting van 396 340 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 119 000ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,38t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is ook onveranderd gelaat op 115 500 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 77 000ha en die verwagte opbrengs is 1,50t/ha. – CEC verslag