Die polisietaakspan wat ná die moord op Brendin Horner in die Bethlehem Beheerkamer se bedieningsgebied saamgestel is, vergader gereeld. Die taakspan, wat op versoek van georganiseerde landbou asook die boerderygemeenskap in die gebied saamgestel is fokus hoofsaaklik op polisiebetrokkenheid en -korrupsie in die organisering van veediefstal. Dit bestaan uit verskeie afdelings van die Suid-Afrikaanse Polisiediens.

Read it in English

Jakkals le Roux, voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se landelike veiligheidskomitee, bevestig dat terugvoer vanaf die taakspan aan boerderygemeenskappe op ’n moet-weet-beginsel plaasvind. “Wat egter nog vir boerderygemeenskappe in die gebied kommerwekkend is, is die gebrek aan kapasiteit binne die veediefstal-eenheid wat die gebied bedien,” sê Le Roux.

’n Ernstige versoek deur VL is herhaaldelik met die kantoor van die Vrystaatse LUR van polisie, paaie en vervoer, Sam Mashinini, die provinsiale kommissaris van die SAPD in die Vrystaat, asook met forums op nasionale vlak (AgriSA en Veediefstalvoorkomingsforum) opgeneem.

Dit is ten einde veediefstal-eenhede in die Vrystaat en veral aangrensend tot die Suid-Afrikaanse/ grens met Lesotho te bemagtig met genoegsame mannekrag, voertuie en toerusting, aangesien hulle so ’n groot bedieningsgebied het. Die Bethlehem-area is juis een van hierdie gebiede. Le Roux noem dat daar nog geensins enige verandering gekom het om die veediefstal-eenheid en boerderygemeenskappe in hierdie verband tot hulp te wees nie.

“Die enigste afleiding wat ons dus kan maak is dat veediefstal nie werklik ’n prioriteit vir die polisie en die minister is nie, en dat daar ook nie ’n daadwerklike begeerte is om dit aan te spreek nie.”

Daar is nog nie genoeg gedoen nie

Intussen sê Tommie Esterhuyse, vise-president van VL, dat die organisasie se memorandum met die Vrystaatse LUR vir polisie, paaie en vervoer wat op 13 Oktober 2020 onderteken is, verder aandag moet geniet.

Die memorandum tussen VL en die LUR versoek dat polisiebetrokkenheid en -korrupsie daadwerklik aandag moet geniet deur die SAPD met die saamstel van taakspanne in die provinsie om veral plaasaanvalle en organisering van veediefstal te ondersoek. Die versoek het ontstaan weens die samestelling van een taakspan in die Bethlehem-gebied wat die afgelope ses maande aktief is.

Esterhuyse noem verder dat VL in Oktober 2020 tydens ’n vergadering met die provinsiale bestuur van die SAPD, uitgewys het dat inligting reeds van boerderygemeenskappe in 14 dorpe ontvang is, wat dui op beweerde polisiekorrupsie by misdade op landbougrond en veral veediefstal.

Sover VL se kennis strek, is geen ander taakspanne in die Vrystaat saamgestel waar boerderygemeenskappe hul inligting aan ’n sameroeper van die polisie en/of die Valke kon deurgee nie. Die gebrek aan die inwerkingstelling van ’n werkswyse deur die polisie om sodanige strukture en kommunikasie in alle distrikte van die Vrystaat die afgelope ses maande daar te stel, is problematies aangesien die nodige skakeling van inligting nie plaasvind nie.

VL rig dus ’n dringende versoek aan Mashinini om sodanige werkswyse te vestig wat aan boerderygemeenskappe beskikbaar gestel kan word. Sodanige optrede sal dui dat polisiekorrupsie in alle gebiede van die Vrystaat ernstig opgeneem word, meen VL. – Persverklaring, Vrystaat Landbou