Die doel van hierdie kompetisie is om ’n totale prestasie-evaluering per dier te doen, wat die beoordelaars in staat sal stel om die topdier per ras aan te wys. Die kampioenskap sal vanjaar vir die eerste keer by ALFA aangebied word. Altesaam 63 verse van 21 rasse is ingeskryf.

Vervangingsverse is die belegging wat ’n vleisbeesboer oor die lang termyn in sy kudde maak om ekonomies belangrike genetiese eienskappe in sy diere te verbeter, aanpasbaarheid te verseker en sy onderneming winsgewend en volhoubaar te laat voortbestaan.

Die waarde van meerderwaardige vervangingsverse lê die grondslag vir welslae. Navorsing wêreldwyd bevestig dat die winsgewendste koeikuddes dié is wat ’n hoë speenpersentasie handhaaf, en verse produseer wat een ekstra kalf in hul produktiewe lewe gee, nadat hulle die eerste keer gekalf het toe hulle sowat twee jaar oud was.

Volgens die navorsing raak dit ook duidelik dat verse wat vroeg in die kalftyd aankom, waarskynlik ook vroeër gaan kalf en daarby ’n langer produktiewe lewe gaan hê as die verse wat later aangekom het.

Met dit alles in gedagte is dit vir die telers van vleisbeeste in Suid-Afrika noodsaaklik dat geneties meerderwaardige verse op ’n wetenskaplike manier geïdentifiseer moet word, sonder dat die ooglopende funksioneel doeltreffende eienskappe in die wind geslaan word. Daarom het ALFA die eerste prestasiekampioenskap-kompetisie vir verse van stapel gestuur.

Prestasie-evaluering

Tradisioneel was skoue die geleentheid waar diere visueel beoordeel is om die voortreflike individue te identifiseer, wat die basis van rasverbetering gevorm het. Soos prestasiegegewens ál meer beskikbaar geraak het, het die pendulum egter geswaai sodat diere met meerderwaardige ekonomies belangrike genetiese eienskappe as gevolg van hul goeie syfers as voortreflike voorbeelde uitgewys kan word.

Daar is egter ’n middeweg waar beide die opgetekende prestasiedata en die funksioneel doeltreffende eienskappe saam gebruik kan word om voortreflike diere uit te wys en aan hul telers erkenning te gee.

Vleissentraal tree as die hoof- en naamborg van die kampioenskap op, terwyl die onderskeie registrerende owerhede en diensverskaffers – die LNR, SA Stamboek en die LRF – as vennote sal optree om te verseker dat die kompetisie op ’n wetenskaplike wyse bestuur word.

Die doel hiervan is om ’n totale prestasie-evaluering per dier te doen, wat alle meetbare en ekonomies relevante maatstawwe met betrekking tot vleisproduksie in Suid-Afrika gebruik. Sodoende kan die beste diere uitgewys word – nie net as voorbeelde van hul ras nie, maar van vleisbeesrasse in die algemeen.

Hoe werk die kompetisie?

Die LNR, SA Stamboek en die LRF nomineer die top tien gesertifiseerde dragtige verse (jonger as 30 maande aan die einde van 2018) per ras ten opsigte van hul saamgestelde genetiese indeks, op grond van ’n prestasiedata-model. Die telersgenootskap van elke ras nomineer dan die beste drie individue uit die topdiere, wat na ALFA 2018 genooi word. Die wenners word tydens die ALFA-dinee op 20 September 2018 aangewys.

Belangrike kriteria

Twee kriteria word gebruik, wat elk 50% bydra tot die totale punt wat aan ’n dier toegeken word:

  • Prestasiedata word per ras gebruik om die beste diere in daardie ras te identifiseer. Die LNR, SA Stamboek en die LRF hanteer elk hul eie rasse deur ’n samevattende genetiese indeks vir vroulike diere binne die verskillende rasse te formuleer, en dan die beste tien diere per ras te identifiseer. Meer as tien diere kan geïdentifiseer word, maar nie minder nie. Elke registrerende owerheid werk dus net met sy eie diere en genootskappe.
  • ’n Funksionele doeltreffendheidspunt word bepaal, wat funksioneel doeltreffende punte op die dier uitwys wat nie deur middel van prestasiedata gemeet kan word nie. Dit sluit faktore in soos loopvermoë, kloue, kootgewrigte en manlikheid, asook bouvorm-eienskappe soos lengte, breedte, diepte en bespiering. Dit slaan nie ag op rasstandaarde nie, aangesien net diere wat reeds aan die rasstandaard voldoen in ag geneem word. Dit sluit ook nie tradisionele, subjektiewe visuele beoordeling in nie. (Daar is dus geen punt vir die ‘mooiste’ vers nie.) Hierdie punt word deur ’n gekwalifiseerde keurder van die betrokke ras tesame met die Interras-beoordelaarsvereniging en die borg bepaal.

Die dier met die hoogste totale punt binne ’n bepaalde ras word as raskampioen gekroon. Daar is geen interras-kompetisie waar verskillende rasse teen mekaar meeding nie. Besoekers kan egter aan ’n kompetisie deelneem waarin hulle vir die beste vers binne ’n ras, die beste vers wat vertoon is en die beste groep verse kan stem. Die oogmerk is om interaksie tussen die uitstallers en besoekers te bewerkstellig.

Die deelnemers aan die 2018 kampioenskap is:

Charolais  
Louwrens Viljoen Louwcoe Charolais CB 15039/150055
Willie Venter Sonder Twyfel Charolais WV 160012
Willie Venter Sonder Twyfel Charolais WV 160021
Romagnola  
Dail van Rensburg Rensbou Romagnola DT 16-208
Afrikaner  
Pieter de Kock Pronk Afrikaner TK 160674
Peet van Zijl Beyersrus Afrikaner VZI 160024
Pierre-André Cronje Grootkuil Afrikaner MC 160865
Afrisim  
Janes Wasserman Juwel of Africa JJ 160346
Janes Wasserman Juwel of Africa JJ 160403
Janes Wasserman Juwel of Africa JJ 160378
Simmentaler  
Marius Nel Wellaway Simmentaler WA 16128
Jamie Berger Simberg Simmentaler JS 168
Jan van Biljon Vooruitzicht Simmentaler JH 1629
Simbra  
Pieter Louw Midkop Simbras JJL 1648C
Gawie Coetzee Summa Gratia Simbras GPC 1640C
Poerie van Rooyen Poerie Simbrah CHD 1720
Beefmaster  
Dennis Staal Bos Blanco Brahman & Beefmaster BOS 155043
Dennis Staal Bos Blanco Brahman & Beefmaster BOS 155031
Dennis Staal Bos Blanco Brahman & Beefmaster BOS 166150
Santa Gertrudis  
Desmond Robertson Santarific Santas SS 16-28
Desmond Robertson Santarific Santas SS 16-56
Desmond Robertson Santarific Santas SS 16-62
Limousins  
John Devonport Devlan Limousins DL 1663
John Devonport Devlan Limousins DL 1668
John Devonport Devlan Limousins DL 1678
Drakensberger  
Petrus Taljaard Talman Drakensberger KZ 15107
Gawie en Frik Roux Rouvus Drakensberger GR 150583
Gawie en Frik Roux Rouvus Drakensberger GR 160666
Hugenote  
Henk van Rensburg Koperkop Stoet B 16 0022
Henk van Rensburg Koperkop Stoet B 16 0059
Daleen van Eyk Berg en Dal Hugenoot Stoet B 16 1963
Nguni  
Michiel van Niekerk Profitable Nguni Genetics Group GA 16-10
Elmien Willemse Profitable Nguni Genetics Group EW 16-20
Michiel van Niekerk Profitable Nguni Genetics Group GA 16-151
Boran  
Quinton de Bruyn Vastrap Boran VST 16-131
Quinton de Bruyn Vastrap Boran VST 16-98
Quinton de Bruyn Vastrap Boran VST 16-141
Brahman (Wit)  
Jan Serfontein Serfbred Brahman Stud SÊR 16124
Rohan Beukes Die Ranza Beukes Trust RAN 1618
Hugo Maree Rihugo Boerdery (Edsm) Bpk HHM 1631
Brahman (Rooi)
Andries Marx Bonvu Brahmane BON 16132
Andries Marx Bonvu Brahmane BON 16131
Andries Marx Bonvu Brahmane BON 16125
Braunvieh  
Willem Naudé Eduan Braunvieh N 1560
Casper Byleveld Kareehoek Braunvieh N 1661
Francis Botha Bella Braunvieh N 1611
Angus  
RC Malherbe Roechama Angus RCM 16157
RC Malherbe Roechama Angus RCM 15202
JM Steyn Vansia Angus JMS 1620
Pinzgauer  
Bertie van Zyl ZZ2 Grootboom Pinzgauers B 150102
Bertie van Zyl ZZ2 Grootboom Pinzgauers KB 150070
Bertie van Zyl ZZ2 Grootboom Pinzgauers Z1 50062
PinZyls  
Bertie van Zyl ZZ2 Mathomo Pinzyl Stoet PZ 150247
Anton Toerien Bakari Pinzyl Stoet SAJ 150030
Brangus  
Johan Blomerus Tovic Brangus BLO 1662
Bernard Haasbroek Redfield Brangus JBH 16142
André van der Merwe Wouman Brangus W 162
Sussex    
Rhys Evans Group Huntersvlei Sussex JRE 1698
Rhys Evans Group Huntersvlei Sussex JRE 16143
Rhys Evans Group Huntersvlei Sussex JRE 16206
Brafords
Wessel Wessels Platdoorn Brafords TW 15-317
Wessel Wessels Platdoorn Brafords TW 15-324
Wessel Wessels Platdoorn Brafords TW 15- 328

 

ALFA 2018 vind van 18 tot 20 September by die Afridome skougronde in Parys plaas. Klik hier vir die volledige program. Klik hier om kaartjies te koop.