Agter van links is prof Tim Noakes, dr Timothy Jenkins en Louw van Reenen. Voor is Wandile Sihlobo en Darryl Clark.

Die voerkraalbedryf het op 13 en 14 Maart by Kopano Nokeng buite Bloemfontein saamgetrek vir die Suid-Afrikaans Voerkraalvereniging (SAVV) se jaarlikse konferensie, die Cattleman’s Conference. Die konferensie is voorafgegaan deur die vereniging se algemene jaarvergadering. Tydens die vergadering is Louw van Reenen, hoof uitvoerende beampte van Beefmaster South Africa, as nuwe voorsitter van die vereniging verkies.

Prof Tim Noakes, Nick Serfontein van die Sernick Groep, Wandile Sihlobo van Agbiz, dr Timothy Jenkins van Biomin, Darryl Clark van Kemin Animal Health, en dr John Mphaphuli van die South African School of Millionaires was van die sprekers gedurende die konferensie.

Dewald Olivier, voorsitter van SAVV, het die konferensie afgeskop deur sy visie vir SAVV en die Suid-Afrikaanse rooivleisbedryf neer te lê. Volgens Olivier moet alle rolspelers in die rooivleisbedryf hul volle samewerking gee tydens die moeilike omstandighede wat die bedryf tans in die gesig staar. Hy meen dat samewerking en kommunikasie tussen voerkrale en rooivleisprodusente verbeter moet word, sodat almal in die bedryf dieselfde einddoel kan bereik.

“Voerkrale en boere het mekaar ewe veel nodig, veral omdat ons verskillende skakels in dieselfde waardeketting is. Ons moet onthou dat ons met ’n waardeketting werk, nie ’n enkele silo van waarde nie,” sê Olivier.

Darryl Clark het sy gedagtes gedeel rondom die toekoms van die voerkraalbedryf en die invloed wat wetenskaplike navorsing op dié bedryf het. Volgens hom kan die bedryf in die toekoms veranderinge verwag soos ’n verlaging in die gebruik van antibiotika en beta-antagoniste.

Wandile Sihlobo is van mening dat die rooivleisbedryf daarop sal moet fokus om verbruikersvertroue te behou en te vermeerder. Hy sê dit sal lei tot minder fluktuasie in die verkope van rooivleis in die kleinhandel.

Nick Serfontein het sy mening oor die grondhervorming situasie met die gehoor gedeel. Hy sê produsente moet dié saak positief benader. Hy meen egter dat die regering nog baie struikelblokke oor grondhervorming uit die weg moet ruim, en dat die privaatsekor ’n al hoe groter rol in die suksesvolle uitvoering van grondhervorming sal moet speel.

Almal moet meer vleis eet, was prof Tim Noakes se boodskap. Hy lê klem op die verskeie gesondheidsvoordele van vleis. Hy voeg by dat stysel-gebaseerde diëte oor die langtermyn nadelig is vir jou gesondheid en ook diabetes kan vererger. Prof Noakes is ook vereer met ’n toekenning vir die werk wat hy doen om die rooivleisbedryf in Suid-Afrika te bevorder.

Die konferensie is afgesluit met inligting oor die stand van die bek-en-klouseersituasie. Lees hier meer daaroor. Die gehoor is ook daaraan herinner dat ’n naspeurbaarheidstelsel, wat verskeie voordele vir die rooivleisbedryf kan inhou, in die toekoms in die bedryf geïmplementeer moet word. – Mario van den Heever, AgriOrbit