Produsente se voorneme om somergewasse te plant is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober vanjaar.

Read it in English

Volgens die resultate van die opname is kommersiële produsente van voorneme om 2,746 miljoen hektaar mielies vir 2021 te plant, wat 5,18% of 135 200 hektaar meer is as die 2,611 miljoen hektaar van verlede seisoen.

Kommersiële mielieproduksie

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,686 miljoen hektaar witmielies aan te plant, wat 69 800 hektaar (4,32%) meer as in die vorige seisoen is. In die geval van geelmielies is die verwagte aanplantings 1,060 miljoen hektaar, wat 65 400 hektaar (6,58%) meer is as in die vorige seisoen.

Oliesade aanplantings

Sonneblomsaad se verwagte aanplantings word op 480 500 hektaar beraam, wat 3,96% of 19 800 hektaar minder as die 500 300 hektaar is wat verlede seisoen aangeplant is.

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon ’n toename van 11,46% of 80 800 hektaar, vergeleke met die vorige seisoen – vanaf 705 000 tot 785 800 hektaar.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan met 1,33% of 500 hektaar, van 37 500 hektaar tot 38 000 hektaar, toeneem.

Ander somergewasse

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting met 4,24% of 1 800 hektaar toeneem in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word op 54 650 hektaar beraam, wat 8,97% of 4 500 hektaar meer as in die vorige seisoen is.

Neem kennis dat die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2021 op 28 Januarie 2021 vrygestel sal word. – Persverklaring, Oesskattingskomitee