Produsente se voorneme om somergewasse te plant, is gebaseer op die resultate van ’n opname wat deur die Direktoraat Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye onderneem is en weerspieël die situasie teen die middel van Oktober 2018.

Read it in English. 

Kommersiële mielies

Volgens die resultate van die opname, is kommersiële produsente van voorneme om 2,448 miljoen hektaar mielies vir 2019 te plant, wat 5,6% of 129 550ha meer is as die 2,319 miljoen hektaar wat verlede seisoen geplant is.

Die syfers toon dat produsente van voorneme is om 1,373 miljoen hektaar witmielies te plant, wat 105 300ha (8,3%) meer is as in die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die verwagte aanplantings 1,075 miljoen hektaar, wat 24 250ha (2,3%) meer is as in die vorige seisoen.

Produsente het aangedui dat meer mielies, veral witmielies, geplant sal word vir die 2019-seisoen, hoofsaaklik as gevolg van wisselboupraktyke.

Sonneblomsaad

In die geval van sonneblomsaad word die verwagte aanplantings beraam op 575 000 ha, wat 4,4% of 26 500ha minder is as die 601 500ha wat verlede seisoen geplant is.

Ander gewasse

Die voorgenome sojaboon-aanplantings toon ’n toename van 8,2% of 64 600ha in vergelyking met die vorige seisoen – vanaf 787 200ha tot 851 800ha.

Die verwagte aanplantings van grondbone gaan met 11,2% of 6 300ha afneem – vanaf 56 300ha tot 50 000ha.

Die voorgenome aanplantings van sorghum sal na verwagting met 49,3% of 14 200ha toeneem na 43 000ha, in vergelyking met die vorige seisoen.

Die verwagte aanplantings van droëbone word beraam op 60 000ha, wat 12,4% of 6 640ha meer is as in die vorige seisoen.

Neem asseblief kennis dat die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2019 op 29 Januarie 2019 vrygestel sal word. – CEC-verslag