Vrystaat Landbou (VL) het ten doel om ’n veilige en volhoubare landbou-omgewing in belang van landbou in die Vrystaat te bevorder en werk saam met alle partye om hierdie doel te verwesenlik. In die lig hiervan brei die organisasie sy netwerk van belanghebbendes deur verskeie inisiatiewe uit, alles om uiteindelik sy lede te bevoordeel.

Daarom het die leiers van VL, wat ’n apolitieke organisasie is, ’n versoek van Mosiuoa Lekota, president van die Congress of the People (Cope), aanvaar om oor kwessies waaroor albei partye besorg is, te vergader.

Lekota en afgevaardigdes van Cope het op 23 Maart 2018 VL se kantore besoek om kwessies oor onder meer grond- en voedselsekuriteit te bespreek. Dit het die onderwerp van grondonteiening sonder vergoeding en die moontlike wysiging van Artikel 25 van die Grondwet van Suid-Afrika ingesluit.

“Ons sal hande vat met enigiemand wat ons standpunte deel en as dit ons lede bevoordeel,” sê Gerhard Kriel, hoof uitvoerende beampte van VL. Hy het ook verwys na ’n inisiatief wat onlangs deur VL van stapel gestuur is, naamlik Vriende van Vrystaat Landbou. Die doel hiermee is om diegene buite die landboubedryf te betrek om landbouers te ondersteun.

Volgens Cope, deel hy en VL ’n kollektiewe plig om ’n inklusiewe Suid-Afrika te help bou, gegrond op die oppergesag van die reg en deur die grondwet ondersteun. “Die vraag is hoe ons almal, gesamentlik en afsonderlik, tot die grondwet bydra ​​en dit handhaaf,” sê Mzwandile Hleko, Cope se provinsiale sekretaris.

Volgens Kriel is nog ’n raakpunt dat ​​albei partye ook saamstaan in die stryd teen plaasaanvalle en moorde.

Cope sê betekenisvolle deelname en bydraes tot die proses van grondwetlike hersiening, soos deur die Nasionale Vergadering aangeneem, is nodig. “Met ’n reeds toegewyde verbintenis tot die vermindering van ontwrigting aan die sektor, is koelkoppe nodig as ons gesamentlik ’n grondhervormingsprogram wil bou wat op ’n sinvolle manier transformasie en ontwikkeling bevorder en steeds bydra tot die volhoubare groei van die sektor,” sê Hleko. – Persverklaring