Die Vrystaat SAVM-ramkampioenskappe is op 16 Februarie 2018 tydens die VKB Bieliemieliefees in Reitz gehou. Uitstekende diere is teen mekaar opgeweeg om die kampioene te kies.

 Hier is die kampioene: