“Ons is baie bly dat Die Hoërskool Wagpos die Veeplaas Wagpos Simbra-stoet kan huisves as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek. Dit bring mee dat leerlinge ’n unieke geleentheid kry om reeds op skoolvlak blootgestel te word aan die hantering en bedrywighede van ’n stoet,” sê Anina Nel van Die Hoërskool Wagpos in Brits.

Die doel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek is om die kommersiële veebedryf op ’n praktiese wyse op skoolvlak by jong landbouers uit te bring. Die diere in die Veeplaas Wagpos Simbra-stoet word gebruik vir deelname aan jeugskoukampioenskappe en praktiese landbou-opleiding soos brandmerk, horings brand en die inspuit van diere.

Bevordering van die ras

“Ons wil graag hê dat die Simbra-beesras ’n huishoudelike naam moet word,” sê Daleen van Zyl van Dalvan Simbras en die Simbra-beestelersgenootskap van Suid-Afrika. “’n Belangrike deel van die bevordering van die ras is om die landbouers van die toekoms aan die ras bloot te stel. Dit is onder meer hoekom ons by die projek betrokke is. Verder laat die projek die genootskap ook toe om ’n aktiewe rol in die ontwikkeling van jong landbouers te speel.”

Volgens Anina gaan dit baie goed met die diere by Die Hoërskool Wagpos. “Die 2017-aanteel is reeds haltermak en word as skoudiere ingespan. Die aanvanklike groep koeie wat geskenk is, is op die oomblik dragtig en ons behoort vanaf einde April nuwe kalwers by Wagpos te verwelkom.”

Die leerlinge en onderwysers is dit eens dat dit heerlik is om met die Simbra-diere te werk. “Ons is opgewonde om in April aan ons eerste Simbra-skou deel te neem by die Lichtenburg-skou. Ons kan ook nie wag om met ons pragdiere te spog by ALFA 2018 nie. Ons hoop om ons titel as 2017 ALFA-skool van die jaar suksesvol te verdedig.”

Waardetoevoeging vir verbruikers

“Ons glo vleisbeesprodusente moet altyd die verbruiker in gedagte hou en om relevant in die mark te bly, moet teen ’n billike prys aan die eindverbruikers se behoeftes voldoen word,” sê Daleen.

Hoewel die telers baie faktore nie kan beheer nie, is dit belangrik dat telers dit waaroor hulle wel beheer het, goed bestuur en sover moontlik waarde toevoeg. “Ons kan prestasiedata evalueer en beter besluite neem, semen van beproefde bulle gebruik vir vinniger vooruitgang, vrugbaarheid funksioneel bestuur om reproduksie te verhoog en baie meer.

“Ons moet onsself so posisioneer om sover moontlik die diere wat meer winsgewend is en beter gehalte vleis lewer, te identifiseer. Hierdie diere kan vanselfsprekend beter aangewend en bestuur word.”

Goeie bestuurspraktyke

Volgens Daleen kan die aanwending van goeie bestuurspraktyke saam met die gebruik van die Simbra-ras tot baie positiewe resultate lei.

“Buiten aksies om bewustheid en kennis oor die ras binne landbou te bevorder, soos deelname aan die Veeplaas Skole-kuddeprojek, besef die genootskap ook dat werk gedoen moet word om die ras in die verbruikersmark te ontwikkel en verbruikers bewus te maak van die ras se voordele.

“Alle partye en betrokkenes moet ingelig word oor die waardes, potensiaal en voordele, asook nuwe markte en geleenthede in belang van die Simbra. Ons hoop om dit te bereik deur die Simbra-ras reeds op skoolvlak aan jongmense bekend te stel. Dis telers se verantwoordelikheid om toe te sien dat die Simbra sy regmatige plek in die vleisbeesbedryf volstaan en ’n huishoudelike naam word.” – Marike Brits, Veeplaas