Die Landbou-vrouedagboek wat die afgelope 12 jaar deur Magda du Toit en Sanet du Plessis saamgestel is, is weer vanjaar beskikbaar. Uit terugvoer wat ontvang is oor die vorige dagboeke, blyk dit dat die dagstukke ’n waardevolle bydrae tot die lesers se lewens gemaak het. Die dagboek vir vroue in die landbou is geskik vir elke vrou, want die weeklikse oordenkings raak aspekte aan wat op alle mense van toepassing is. Die uitgewers glo dat die 2021-dagboek weer pitkos vir die siel sal wees en tot geloofsgroei sal lei.

Geloof in aksie – my passie!

Die tema vir die 2021-dagboek is Geloof in aksie – my passie! In die oordenkings fokus Magda op 52 werkwoorde vir 2021 se geloofspad.

Die hele dagboek, met sy weeklikse oordenkings, gedigte, inspirerende aanhalings, notaspasies en mandalas, is só saamgestel dat dit elke vrou kan ondersteun in haar plan vir geloof-in-aksie.

Ingesluit in die 2021 landbou-vrouedagboek is:

• Weeklikse oordenkings geskryf deur Magda du Toit

• Motiverende aanhalings

• Kortverhale deur Magda du Toit

• Gedigte deur Magda du Toit

• Mandalas om self in te kleur

• Toegewyde spasie vir eie gedagtes oor die week se tema

• Dag/week-dagboekblaaie vir afsprake

• Plek vir notas en taaklysies

• Openbare vakansiedae vir Suid-Afrika

• Skooltermyne vir 2021

• ’n Jaarkalender vir verjaarsdae en ander belangrike datums

• Kalenders vir 2020, 2021 en 2022

Rustigheid kom nie van self nie

Net soos geloofsgroei moet ons aktief aan ’n kalmte van gees werk. Daar is bewys dat die teken of inkleur van mandalas die ideale instrument is om ’n onrustige siel en bekommerde hart tot bedaring te bring. Die skeppende aksie van inkleur of teken is terapeuties en dwing mens om jou aandag en gedagtes te fokus, wat ’n rustigheid meebring.

Bestel jou dagboek by magda.du.toit@outlook.com.