Selfversekering, wat al lank deur sakeondernemings gebruik word om risiko’s die hoof te bied maar tot nou toe in die landbou grootliks agterweë gebly het, is een van die onderwerpe wat boere se aandag getrek het op die jongste Sanlam-landbouseminaar wat by Weesgerus buite Nylstroom aangebied is.

Kenners het ook die stand van die landspolitiek en ekonomie wat die landbou raak, onder die loep geneem en gesê ondanks die donker wolk van onsekerheid, stygende skuldlas van die regering en die vloeibaarheid van die ekonomie weens die onsekerheid van die wisselkoers, is daar nog baie om positief oor te wees. Wat egter waarskynlik is, is dat dit eers nog slegter sal gaan voordat dit beter word.

Willem Barnard, sakebestuurder van Sanlam in Limpopo, het gesê die seminaar het ʼn instelling geword waar kontak tussen boere bevorder word wat andersins nie sou plaasvind nie. Dit is een van die maniere wat die onderneming gebruik om ruimskoots in die landbou terug te ploeg.

Groot uitdaging

Opvolgbeplanning is een van die groot uitdagings vir boere. Hoe gee ʼn mens die boerdery aan jou erfgename oor sodat jyself ʼn sinvolle bestaan kan maak en die erfgename ʼn lewensvatbare onderneming het om mee voort te woeker. Dit is een van die gebiede waar die onderneming kundiges het wat kan help.

Gert Olivier het die boere se belangstelling geprikkel met ʼn gebeurlikheidspolis wat grootliks selfversekering behels. ʼn Boer betaal byvoorbeeld R1 miljoen in die polis in waarvan 6% (R60 000) as ʼn eenmalige onderskrywingsfooi dien. Wanneer skade voorkom, kan die geld aangewend word. Sonder ʼn eis word die geld na die volgende jaar oorgedra en kan dit verder aangevul word.

Een van die belangrike oogmerke met so ʼn gebeurlikheidspolis is om te verseker dat die boer ʼn eie versekeringsvermoë (reserwes) oor ʼn aantal jare skep wat hom in staat stel om meer risiko’s en hoër bybetalings self te dra wat sy premie-las kan verlig. Daarby word sy goeie risikobestuur beloon met ʼn prestasiebonus en ʼn aandeel in die onderskrywingswins in die geval van ʼn gunstige eise-ervaring.

Die voordele van so ʼn gebeurlikheidspolis is dat die boer bykomende risiko-dekking kry, onversekerbare of duur risiko’s self kan dra, rente op ʼn positiewe balans sowel as ʼn prestasiebonus vir goeie risikobestuur ontvang, toegang het tot internasionale herversekeringsmarkte, kontantvloei maklik en teen ʼn lae koste kan bestuur en die vermoë het om sy versekeringsprogramme aan te pas. – Andries Gouws, AgriOrbit