Dit is ’n gegewe dat ernstige geweldsmisdade, wat plaasaanvalle en eiendomsverwante misdade insluit, geneig is om tydens die feesseisoen toe te neem. Daarom is dit van kardinale belang dat landbouers en hul families, asook werkers of bewoners op plase en kleinhoewes, na veiligheidsmaatreëls of -wenke moet kyk om hul veiligheid te verbeter en sodoende misdade te help voorkom. Só sê dr Jane Buys, ’n veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou (VL).

“Die VKB Veiligheidslessenaar van VL doen ’n beroep op alle landbouers, hul families en bewoners op plase, ongeag of hulle lede van georganiseerde landbou is, om by ’n veiligheidsnetwerk of -stelsel in te skakel om sodoende pro-aktief na hul eie veiligheid om te sien,” sê sy.

Volgens dr Buys is dit beter om voorkomend op te tree. Let op die volgende basiese veiligheidsmaatreëls vir landbougemeenskappe:

In die mikro-omgewing (in en om die huis):

 • Maak seker dat veiligheid eers by jouself begin. Beveilig jou huis met die nodige veiligheidshekke, slotte en diefwering voor vensters. Hou veiligheidshekke altyd gesluit en moenie dat sleutels ongekontroleerd rondlê nie (pas sleutelbeheer toe). Vervang die slotte van veiligheidshekke as die sleutels wegraak. Moenie sleutels onder deurmatte of in potplanthouers wegsteek nie. Haal sleutels uit voertuie en trekkers as dit nie gebruik word nie. Verseker dat gevaarlike wapens soos byle, grawe, pikke, koevoete en lere toegesluit word wanneer dit nie gebruik word nie.
 • Pas toegangsbeheer toe deur, waar moontlik, afstandbeheerde hekke te installeer wat nie deur struike of bosse versper word nie. Installeer “trail cameras” waar moontlik, wat enige beweging in die direkte omgewing rondom jou huis optel en na jou selfoon stuur.
 • Vreemdelinge moet hulself duidelik identifiseer voor daar met hulle in gesprek getree word. Moenie jou huis verlaat wanneer honde snags blaf nie, selfs wanneer jou krag afgeskakel word. Kontak jou bure, die plaaswag of netwerk vir hulp.
 • Pas toegangsbeheer tot jou eiendom toe deur nie ’n leeglêery van werklose persone toe te laat nie. Installeer waar moontlik ’n veiligheidshek in jou huis. ’n Hond of honde wat binne-in die huis slaap, word ook aanbeveel.
 • Wanneer jy tuiskom, moenie dadelik in die huis inbeweeg nie. Inspekteer die gebied rondom jou huis om te bepaal of geforseerde toegang bekom is (dis nou indien jy nie ’n alarm het nie). Kyk uit waar jou honde is en wat hul gedrag is.
 • Wat indiensneming betref, moenie onwettige immigrante in diens neem nie. Moenie betrokke raak by onwettige handel met burgers van ’n buurland nie. Hou behoorlike rekord van werkers en bewoners op plase. Lei werkers op en maak hulle deel van gebeurlikheidsplanne om sodoende bedag te wees op verdagte persone en voertuie wat sonder rede in die gebied rondbeweeg. Handhaaf goeie verhoudings met werkers en bewoners op plase. Bekom sodoende vooraf inligting rakende moontlike misdade in jou onmiddellike omgewing.

In die makro-omgewing:

 • Maak seker dat jy Agri SA se Plaasprotokol-borde by die ingang van jou plaas aangebring het.
 • Skakel in by veiligheidstrukture tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), landbouers en plaaswagte in jou gebied. Raak betrokke by die Landelike Beveiligingstrategie (LBS) in jou gebied deur aksies soos gereelde wit- en blouligpatrollies, en weet wie die veiligheidskoördineerder van die SAPD en VL (georganiseerde landbou) in jou gebied is. Raak dus deel van WhatsApp-veiligheidsgroepe wat pro-aktiewe inligting deurgee.
 • Bekom radiokommunikasie met ’n plaaslike radionetwerk. Toets gereeld jou radiokommunikasie onder die LBP in jou gebied. Skakel ’n addisionele selfoon aan wat op ’n strategiese plek in die huis geplaas word en maak seker dat dit altyd gelaai is. Wees verder gekoppel aan verdere noodseingroepe, byvoorbeeld die selfoontoepassing Die Plaaswag. Kontakbesonderhede en noodnommers van bure, die SAPD en veiligheidskoördineerders moet altyd byderhand of op selfone gelaai wees.
 • Rapporteer en gee enige inligting wat verband hou met ’n misdaad aan die SAPD en veiligheidskoördineerder in jou gebied. Die onverklaarbare dood van ’n waghond moet as ’n waarskuwingsteken gesien word.

Volgens dr Buys kom groter veiligheid op landbougrond neer op vyf kernelemente, naamlik:

 • Die verbetering van verhoudings tussen alle belanghebbendes in die mikro- en makro-omgewing.
 • Om te verseker dat kommunikasienetwerke in plek is om sodoende hulp te ontbied wanneer daar moeilikheid is.
 • Die betrokkenheid en inskakeling by veiligheidstrukture of netwerke in jou onmiddellike omgewing (binne die LBP).
 • Die gereelde deurgee en skakeling van inligting oor misdaad-aktiwiteite en verdagte persone of voertuie na veiligheidstrukture of netwerke.
 • Bemagtiging met kennis en inligting om sekere krisissituasies binne die raamwerk van bestaande wetgewing reg te hanteer.

“Dit alles kom daarop neer dat landbouers hul paraatheid moet opskerp, moet waarneem wat hulle in hul onmiddellike omgewing sien, en nie enige aktiwiteite of beweging as gering moet ag nie en dit moet deurgee,” sê dr Buys. “Hou jouself, jou familie en werkersmag veilig.” – Vrystaat Landbou