Die reënseisoen is sinoniem met planttyd. Hierdie tydperk loop ook hand aan hand met die AgriSeker-oesversekeringsbesigheid se venster van geleentheid. Aangesien hael af en toe met reën gepaard gaan, is saaiboere genoodsaak om hul ‘brood en botter’ hierteen te beskerm. Daarom spits AgriSeker hom daarop toe om gedurende hierdie tyd, nommerpas versekeringsprodukte beskikbaar te stel om die boer se boerderybelange asook sy aanplantings te beskerm. Rudolph Cilliers en André Schutte gesels hieroor.

Hierdie potgooi word aan jou gebring deur AgriSeker. Besoek hul webwerf hier.