Agri Wes-Kaap het Wes-Kaapse landbouleiers en boere gevra om as besigheidsleiers in hul eie reg, hul gewig by die sakekamers van AHi Wes-Kaap in te gooi, sê die president van Agri Wes-Kaap, Cornie Swart.

Swart sê die landbou is ongetwyfeld die ruggraat van die ekonomie. “Ons is die grootste werkgewer. Wat met die landbou gebeur het regstreeks te doen met die voorspoed van elke dorp. Betrokkenheid van elke boer en besigheidseienaar is die sleutel. Daarom moet ons nou hande vat. Ons moet kyk hoe ons kan saamwerk met elke munisipaliteit, die provinsie, sakeleiers en gemeenskappe.”

Hy moedig lede van boereverenigings aan om, aanvullend tot lidmaatskap van boereverenigings, ook lede van die AHi Wes-Kaap se sakekamers op hul naaste dorpe te word. Swart was onlangs ’n spreker tydens ‘n Tuinroete, Karoo en Hessequa AHi Wes-Kaap werksessie op Stilbaai.

Cornie Swart, president van Agri Wes-Kaap, gesels met sakeleiers van die Tuinroete, Karoo en Hessequa, tydens die AHi Wes-Kaap se werksessie op Stilbaai.

In sy reaksie op die oproep deur die landbou, sê die hoof uitvoerende beampte van Agbiz, dr John Purchase, dat die rol van sakekamers in beginsel belangriker word, noudat regering op plaaslike vlak minder doeltreffend word.

Verbind tot samewerking

Volgens dr Willie Cilliers, voorsitter van AHi Wes-Kaap, is nouer skakeling met die landbou en landbouverenigings in alle dorpe in die provinsie noodsaaklik. “Ons het van ons hoofspreker, Japie Gouws, gehoor dat landbou die grootste ekonomie in die Wes-Kaap is. AHi Wes-Kaap gaan seker maak dat ons hierby betrokke is en bly.

“Ons almal beweeg in silo’s, maar ons vraagstukke is eintlik dieselfde,” sê Cilliers. “Dit gaan oor ekonomiese groei. Hoe skep ons werk? Wanneer dit swaar gaan op plase, kom plaaswerkers dorp toe en word deel van die potensiële werklose plakkersgemeenskap. Ons moet dit beveg deur kragte met landbou saam te span en mense met sakevaardighede toe te rus.”

Meer aandag van plaaslike owerhede

Volgens dr Purchase is samewerking op hierdie vlak noodsaaklik. “Agbiz is as landbou-sakeleier geaffilieer by die Apex-organisasie, Business Unity South Africa (BUSA). Só skep ons ’n verenigde stem vir besigheid. Munisipale dienslewering, veiligheid en sekuriteit is besliste raakvlakke.”

Hy noem dat ‘n behoorlike waardeproposisie tussen die organisasies moet bestaan. “Dit kos sakekamers geld om te funksioneer en hul waardeproposisies suksesvol uit te voer. Gesamentlike lidmaatskap van landbouers by hul boereverenigings en naaste sakekamers sal net werk as die waarde wat hul bied, duidelik is en gelewer word.” 

Schüssler sê boere en sakelui kan saam beter netwerke skep. “Ons besighede moet hul volle potensiaal bereik. Dit is belangrik dat hulle saam meer aandag van munisipaliteite sal kry.”

Dr Cilliers het die AHi Wes-Kaap daartoe verbind om spoedig met Agri Wes-Kaap om ‘n tafel te sit. Die AHi Wes-Kaap onderneem om toepaslike inligting aan Agri Wes-Kaapgeaffilieerde organisasies te gee en in ruil ook regstreekse toegang tot boereverenigings van Agri Wes-Kaap te kry. “Ons gaan die koppeling bewerkstellig en verseker dat ons sakekamers en boerderybesighede wedersyds waarde ontsluit.” – Persverklaring, AHi Wes-Kaap