kuilvoerontledingsDie Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie word jaarliks deur Veeplaas en Stockfarm aangebied en is vanjaar vir die vierde keer gehou. Die doel van die kompetisie is om by te dra tot die bevordering van goeie kuilvoerpraktyke.

Santam Landbou het vanjaar weer as naamborg toegetree, met Monsanto SA wat die pryse geborg het. Die kompetisie word aangebied deur Plaas Media (voorheen Plaas Publishing), onder die vaandel van sy tydskrifte, Veeplaas en Stockfarm.

Van krag tot krag

Die kompetisie het in die vier jaar van sy bestaan met rasse skrede gegroei en waar daar in die eerste jaar slegs agt maatskappye deelgeneem het deur hul kliënte se kuilvoerbunkers in te skryf, het daar vanjaar presies dubbel soveel maatskappye deelgeneem. Vanjaar alleen het sewe nuwe maatskappye hul kliënte se bunkers ingeskryf.

Sello Ntjoboko van Sparta Baby Beef (regs) ontvang hier hul sertifikaat as wenners van die voersorghum-kategorie in die 2017 Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie van Gerhard Diedericks, hoof van Santam Landbou.

In 2014, toe die kompetisie die eerste keer aangebied is, was daar 37 inskrywings waarvan almal in die mieliekuilvoerkategorie was, terwyl daar in 2017 ’n totaal van 77 inskrywings deur 16 maatskappye was. Van hierdie inskrywings was 79% in die mieliekuilvoerkategorie en die res in die hawer- en voersorghumkategorieë.

Richardt Venter, ’n kuilvoerkonsultant en een van die koördineerders sedert die aanvang van die kompetisie, sê volgens sy berekeninge is 173 bunkers mieliekuilvoer die afgelope vier jaar ingeskryf en het dit uiteindelik 82% van die datastel uitgemaak. Sovêr sy kennis strek, bestaan daar oor geen ander sodanige datastel oor Suid-Afrikaanse kuilvoer nie.

Monsterneming

Twee studente van die Universiteit van die Vrystaat, Evan Macdonald en Kobie van der Walt, het oor ’n tydperk van drie weke die land platgereis om monsters op plase uit bunkers te neem vir die 2017-kompetisie. Altesaam 10 350km is afgelê om 59 plase te besoek, waar monsters uit die 77 deelnemende kuilvoerbunkers geneem is.

“Die monsters is na ’n plaaslike en dan Amerikaanse laboratorium gestuur. Die plaaslike laboratorium doen al die nodige toetse om die bolaagverliese asook aërobiese stabiliteit te toets. Die laboratorium in Amerika doen ’n volledige voedingswaarde-ontleding, wat insluit om die monster se fermentasie-eienskappe te toets,” verduidelik Venter.

Na die proses is tien finaliste aangekondig en van hulle is weer op hulle plase besoek. Die wenners in die drie kategorieë is tydens ’n gebruiklike kuilvoerkonferensie by vanjaar se ALFA lewendehawe-ekspo by die Afridome in Parys aangekondig.

Kategoriewenners

Prof. Robin Meeske, voorsitter van die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie se protokolkomitee, spreek teenwoordiges toe tydens die kuilvoerkonferensie by ALFA 2017.

Deelnemers het vanjaar in drie kategorieë meegeding om die titel van kuilvoerkoning, naamlik mieliekuilvoer, voersorghumkuilvoer en hawerkuilvoer.

Die wenner in die mielie-kategorie was Westend Landgoed, terwyl die voersorghum kategoriewenner Sparta Baby Beef van Marquard is. Die hawerkategorie is deur Danie Louw van Klipheuwel in die Wes-Kaap gewen. Gerhard Diedericks van Santam Landbou, die naamborg van die kompetisie, het die kategoriewenners se sertifikate tydens die konferensie oorhandig.

Die konferensie dien ook as ’n geleentheid waartydens die voorsitter van die kompetisie se protokolkomitee, prof Robin Meeske, die uitslae en die data wat deur die toetse gegenereer is, kan bespreek en ook kan aandui watter tendense uit hierdie data afgelei kan word. Elke deelnemer ontvang ook ’n verslag waarin elk van sy bunkers se uitslae vervat is, tesame met die kompetisie se statistieke en prof Meeske se kommentaar daarop.

En die wenner is …

Een van die hoogtepunte tydens die ALFA 2017-dinee was die bekendmaking van die kompetisie se algehele wenner, die 2017 Santam Landbou kuilvoerkoning – Westend Landgoed van Hano en Imke Lombard. Hulle is ingeskryf deur Vitam International. Die Lombards bedryf ’n gediversifiseerde boerdery naby Morgenzon in Mpumalanga. Hulle is deur die maatskappy, Vitam International, ingeskryf vir die kompetisie.

Tydens die oorhandiging aan die Lombards, het Diedericks gesê dat Santam Landbou trots is op hulle assosiasie met die kompetisie. Hy het ook die belangrikheid van die kompetisie soos volg verduidelik: “As ons die nasionale beraamde kuilvoerproduksie van ongeveer 9 miljoen ton (nat) gebruik en die prys per ton R500 maak, sal ’n skamele 3% verbetering in kuilvoerproduksiemetodes ’n besparing van R135 000 000 beteken.”

Hoërskool Bekker was die wenner in die skole-kategorie in vanjaar se Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Hier wens Gerhard Diedericks, hoof van Santam Landbou, vir Keegan Fullard geluk met hulle prestasie.

Vanjaar was ook die eerste keer dat landbouskole aan die kompetisie kon deelneem, danksy Santam Landbou, wie self die landbouskole se inskrywings behartig het. Die wenner in vanjaar se skolekompetisie was Hoërskool Bekker wat ’n punt van 55,8 in die mieliekuilvoerkategorie behaal het.

Pryse van Monsanto SA

Die wenners en finaliste stap natuurlik nie leë hande weg nie en vanjaar het Monsanto SA weer as prysborg opgetree met ’n totaal van R150 000 se saad en Roundup-produkte wat aan die top tien finaliste asook die wenner in die skole-afdeling gegee is. Monsanto het verlede jaar vir die eerste keer aan die kompetisie deelgeneem toe hulle nie net as prysborg opgetree het nie, maar ook vir die eerste keer deelnemers ingeskryf het.

Positiewe groei

Volgens prof Meeske is die twee grootste faktore wat steeds tot kuilvoerverliese lei, swak kompaksie van die boonste laag en kuilvoermielies wat te vroeg gesny word en dus te nat is. Oor die algemeen is die inskrywings egter van hoogstaande gehalte.

Venter sê in reaksie hierop dit is opmerklik dat die kuilvoer wat ingeskryf word, jaarliks verbeter. Daar is ook ’n baie klein punteverspreiding tussen die tien finaliste. “In 2014 was die verskil tussen die wenner en die finalis in die tiende posisie slegs 8,8 punte. Vanjaar is die verskil presies dieselfde – weer 8,8 punte verskil tussen nommer een en nommer tien. Dit getuig van strawwe kompetisie en topgehalte kuilvoer.”

Die data wat die afgelope vier jaar gegenereer is, toon ook dat die kompetisie beslis ’n positiewe uitwerking op die verbetering van kuilvoerpraktyke in die land het. In 2014 het die wenner ’n punt van 64 aangeteken en in 2017 was die wenpunt ’n hele 84.

Venter verduidelik hierdie verbetering aan die hand van Sparta Baby Beef van Marquard se deelname. Hulle neem al sedert die aanvang van die kompetisie deel en het oor die vier-jaar tydperk 16 bunkers ingeskryf. Hulle punte oor die vier jaar vertel ’n verhaal van volgehoue gehalte, maar ook hoedat die inskrywings in die kompetisie verbeter het.

In die eerste jaar was Sparta die algehele wenner met 64 punte. In jaar twee was hulle top twee bunkers vierde en vyfde in die mieliekuilvoerkategorie met 74,6 en 73 punte onderskeidelik. In die derde jaar het hulle top bunker 15de plek ingeneem in die mieliekuilvoerkategorie – en dit met dieselfde punt as in jaar een. Hierdie jaar was hulle die kategoriewenner in die sorghum-afdeling met ‘n punt van 68,8. Hulle het egter ook twee bunkers in die mieliekuilvoerkategorie ingeskryf, waarvan die punte beter was as hulle wenpunt in die sorghumkategorie.

“Hoewel hulle kuilvoer dus nie in 2015 en 2017 die wenposisie beklee het nie, het hulle steeds beter punte verwerf as in 2014. Dit is baie betekenisvol en illustreer die impak en belangrikheid van hierdie kompetisie.

“Dit is ook ’n riem onder die hart dat ’n deelnemer soos hierdie jaar na jaar inskryf en ’n onskatbare bydrae maak tot die insameling van data wat vir ons bedryf van werklike waarde is, aangesien dit ’n reuse impak op die praktyk het,” sê Venter.

 Finale uitslae

 • Algehele wenner en kategoriewenner: Westend Landgoed – Kategorie mieliekuilvoer
 • Kategoriewenner: Sparta Baby Beef – Kategorie voersorghumkuilvoer
 • Kategoriewenner: Danie Louw – Kategorie hawerkuilvoer
 • Finalis: Bag Afrika – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: WD Hall – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: JC Nel Jnr Familietrust – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: Theron Boerdery – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: Danie Louw – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: Burnview Farming– Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: Limpopo Melkery – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: SKS Voerkraal – Kategorie mieliekuilvoer
 • Finalis: JH Blanckenberg – Kategorie mieliekuilvoer

2018 Nasionale Kuilvoerkompetisie

Reëlings vir die 2018-been van die kompetisie is reeds onderweg en inskrywings sal soos volg werk:

 • Wintergrane (kleingrane – hawer): Inskrywings open 1 Desember 2017 en sluit 31 Januarie 2018.
 • Somergrane (mielies en sorghum): Inskrywings open 1 Desember 2017 en sluit 13 April 2018.

Hou die pers dop vir verdere inligting rondom inskrywingsvorms, monsterneming en ander logistieke reëlings. -Persverklaring

Vir meer inligting en navrae, kontak Albert Loubser by 082 562 2188 of epos albert@veeplaas.co.za.

Hoor hier meer oor die 2017 Santam Landbou #Kuilvoerkoning:

Luister: Wie is die 2017 Santam Landbou kuilvoerkoning?

ALFA 2017 ‘n vee-ekspo soos min!

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here