Die regering ondersteun opkomende boere sedert 1994 om hul ideale te verwesenlik en sulke projekte word in baie gebiede met groot sukses aangepak. Een so ’n gebied is Williston, waar kommersiële boere en opkomende boere hande vat om mekaar te help en ondersteun.

Die Williston Boerevereniging vir Opkomende Boere is baie suksesvol en die lede het besluit dit is tyd om op 18 Oktober 2018 saam te kuier. Die bestuur van die vereniging, onder leiding van Annaline Mashishi, het ’n Farm-to-Table-dinee aangebied waartydens verskeie sprekers met die boere kom gesels het.

Onder die sprekers was prof Johann Kirsten, wat die Karoolam-handelsmerk aan die boere verduidelik het en almal uitgenooi het om betrokke te raak en hul skape onder dié handelsmerk te laat slag. Hy sê boere in die Williston-omgewing is in die unieke posisie dat hul skape op grond loop wat as Karoolam gesertifiseer kan word. Hulle moet die geleentheid aangryp, aangesien hulle ’n premie van R2 tot R3 per kilogram meer op hul slaglammers kan verdien.

Ettienne van Wyk, ’n suksesvolle kommersiële boer wat as opkomende boer begin het, het vertel hoe hy as seuntjie saam met sy pa op die plaas van Dries Wiese gewerk het en later ’n geleentheid gekry het om na ’n landbouskool te gaan. Sy ideaal was om self te boer en hy het met die hulp van die regering grond bekom. Vandag het hy ’n kommersiële kudde van sowat 1 600 skape. – Koos du Pisanie, Veeplaas