Graanprodusente in die Swartland, Overberg en Suid-Kaap het aansienlike skade gelei weens onnatuurlike weerstoestande wat stormsterkte winde na dié gebiede gebring het. Produsente wat reeds besig is om wintergewasse te stroop, se verwagtinge vir ’n bogemiddelde oes is die nek ingeslaan.

Read it in English. 

Na verlede jaar se droogte, het produsente uitgesien na bogemiddelde opbrengste. Die stormsterkte winde het verlede week veral in die Swartland-distrik groot skade aangerig op kanola, gars en koring wat nie gestroop is nie. Hoewel sekere gebiede meer as ander beïnvloed is, is min dele nie deur die winde geraak nie.

Die weerstoestande het op 29 Oktober 2018 na die Overberg en Suid-Kaap uitgebrei. Produsente in dié gebiede sny wintergewasse plat juis om windskade te beperk, maar stormsterk winde het die verwagte gemiddelde tot bogemiddelde kanola-opbrengste weggewaai. Produsente het groot opbrengsverskille waargeneem, met skade van tot 1 ton per hektaar.

Die windskade was ’n groot teleurstelling vir produsente en hoewel die omvang van die skade tussen gewasse en gebiede wissel, asook die invloed op die opbrengspotensiaal, verwag produsente om steeds gemiddelde oeste te behaal. – Persverklaring