Die laaste veiling voor die Kersreses het op 3 Desember plaasgevind, met ’n aanbieding van 13 791 bale. Sowat 4 574 bale is voor die veiling onttrek en 98,2% van die aanbod is verkoop. Ongeveer 60% van die aanbod het uit fyn Merinowol bestaan.

Read it in English

Die mark het deurlopend verbeter en het 1,6% sterker, teen R144,33/kg, gesluit. Die Australiese mark het negatief begin maar ook deurlopend verbeter. Dit het 1,04% laer gesluit.

In vergelyking met die vorige week het die rand met 0,3% teenoor die Amerikaanse dollar verswak. Die mark het in Amerikaanse dollarterme met 1,29% verbeter.

Alhoewel alle mikrongroepe goeie mededinging ondervind het, het die fyn en medium mikrongroepe vir lang wol die beste presteer. Volhoubaar geproduseerde wol het 37,5% van die Merino-aanbod beslaan en het veral in die medium mikrongroepe beter as die markgemiddeld presteer.

Gemiddelde pryse per kategorie

Die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die verskillende mikronkategorieë goeie, lang kamwoltipes (MF5) was soos volg:

  • 18 mikron styg met 2,6% en sluit teen R180,55/kg.
  • 18,5 mikron neem met 0,8% toe en sluit teen R168,36/kg.
  • 19 mikron verhoog met 1,1% en sluit teen R158,15/kg.
  • 19,5 mikron versterk met 0,5% en sluit teen R149,17/kg.
  • 20 mikron is 1,9% op en sluit teen R141,06/kg.
  • 20,5 mikron is 0,3% sterker en sluit op R135,00/kg.
  • 21 mikron styg met 1,6% en sluit op R135,66/kg.
  • 21,5 mikron neem met 0,8% toe en sluit op R133,43/kg.
  • 22 mikron styg met 2,9% en sluit op R128,39/kg.
  • 22,5 mikron is 1% beter en sluit op R121,79/kg.

Die volgende veiling is vir 13 Januarie 2021 geskeduleer. – Persverklaring, Cape Wools