Wolmark verswak met 3,1%

194
Cape Wools

Die 27ste veiling van die 2019/20-wolseisoen het onlangs met ’n aanbod van 7 709 bale, waarvan 77,7% verkoop is, plaasgevind. Die mark het met 3,1% (466 punte) verswak teen ’n waarde van R145,03/kg vir skoonwol. Die Australiese EMI het met 2% afgeneem.

Die rand was 1,8% sterker teen die Amerikaanse dollar en 0,8% op teenoor die euro, vergeleke met die vorige veiling. Die mark het met 1,3% verswak in Amerikaanse dollarterme.

Kopershuise het aktief meegeding

Die wolveilings is vandag voortgesit met deel 1 van katalogus 27, met ’n aanbod van 7 709 bale. Nieteenstaande moeilike markomstandighede, het al die kopershuise aktief meegeding. Die mark het 3,1% teruggesak teenoor die vorige veiling met ’n algehele verkoopspersentasie van 77%.

Die Australiese wolmark het met 2% afgeneem, met verdere druk op die plaaslike mark as gevolg van die 1,8% versterking van die rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die aanbod het hoofsaaklik uit mediumlengte wolle bestaan. Lang fynwol het weereens beter as die gemiddeld vertoon, terwyl oorsterk- en kortwol die meeste afwaartse druk ondervind het.

Die grootste kopers op die veiling was Standard Wool SA, Lempriere SA, Modiano SA en Stucken & Co.

Gemiddelde pryse per kategorie

Die gemiddelde skoonwolpryse vir die seleksie binne die verskillende mikronkategorieë goeie, lang kamwoltipes (MF5) was soos volg:

  • 18 mikron daal met 5,5% en sluit teen R168,89/kg.
  • 18,5 mikron neem af met 4,1% en sluit teen R162,16/kg.
  • 19 mikron verlaag met 4,4% en sluit teen R156,22/kg.
  • 19,5 mikron verswak met 1,4% en sluit teen R155,71/kg.
  • 20 mikron is 3,4% af en sluit op R147,08/kg.
  • 20,5 mikron is 1,4% swakker en sluit op R146,19/kg.
  • 21 mikron verlangsaam met 5,8% en sluit op R141,85/kg.
  •  21,5 mikron het 3,8% afgeneem en sluit op R149,62/kg.
  • 22 mikron daal 6,5% en sluit op R133,32/kg.
  • 22,5 mikron is 2,9% swakker en sluit op R141,52/kg. – Perverklaring, Cape Wools SA