Vrystaat Landbou (VL) het dit goedgedink om die beeld van landbouprodusente in Suid-Afrika te verbeter en ook om ’n struktuur in plek te stel wat hulle kan ondersteun in tye van nood. Met dit in gedagte, is die Vriende van Vrystaat Landbou (VVL)-inisiatief begin.

Gerhard Kriel, hoof uitvoerende beampte van Vrystaat Landbou, het lede van die media op 28 Maart ingelig oor hoe die inisiatief werk. Die doel van VVL is om ’n unieke ondersteuningsnetwerk in plek te stel vir landbouers in die Vrystaat, wat gedurende krisistye soos droogtes gebruik kan word.

Die inisiatief gaan ook gebruik word om die publiek, wat nie noodwendig direk by landbou betrokke is nie, bewus te maak van die omstandighede waarin landbouers werk. Verder gaan ’n netwerk gevestig word wat aan VL se lede toegang tot geld en kundigheid sal verskaf. Dus kan individue wat bydraes tot die aksie wil maak nie net kapitaal skenk nie, maar ook die gebruik van hulle kundigheid of tyd borg vir VVL.

Gerhard het ’n voorbeeld genoem van boere wat bereid was om voer te borg aan VL, om te versprei na droogtegeteisterde gebiede. Die voer moes net vervoer word en Kriel noem toe dat hulle daar vashaak weens ’n tekort aan beskikbare fondse om onder andere vir vervoer te betaal. Die mikpunt is om pro-aktief om te tree sodat reserwes dadelik beskikbaar gestel kan word as dit vereis word.

Kriel het verder verduidelik dat hoewel die inisiatief vir landbouers in die Vrystaat gestig is, planne reeds gemaak is om die aksie tot op ’n nasionale vlak uit te brei, naamlik Vriende van Landbou, sodat alle Suid-Afrikaanse landbouers daarby kan baat vind.

Andries Vermeulen van OppieStoep is reeds een van VVL se vriende en ook die inisiatief se amptelike ambassadeur, wat veral sal help om dit landwyd uit te brei. Hy het alle besighede sowel as privaat individue uitgenooi om die inisiatief te ondersteun.

Een van die fokusgebiede van VVL is plaasveiligheid, met tegnologie soos die Plaaswag-toepassing wat vir dié doel ontwikkel is en waarvan VL ’n vennoot is. Die toepassing se funksies sluit onder meer in ’n paniekknoppie, wat ’n noodboodskap aan ’n mens se naasbestaandes stuur sodat hulle kan kom ondersoek instel.

Die meeste ander misdade, onder andere veediefstal, kan ook op die toepassing aangemeld word. Die inligting word na VL se misdaadlessenaar gestuur, waar dit verwerk word en aan die polisie verskaf word sodat hulle betroubare statistieke kan gebruik gedurende hulle beplanningsessies. Besoek dieplaaswag.co.za vir meer inligting en om die toepassing af te laai.

Daar is verskeie maniere om deel van Vriende van Vrystaat Landbou te word. Besoek www.vlvriende.org en teken in op die nuusbrief. Teken alternatiewelik ’n debietorder en skenk soos wat jou hart sê. Of stuur ’n e-pos na vriend@vlvriende.org, of skakel Vrystaat Landbou se kantore by 051 444 4609. – WA Lombard en André Ferreira